Prihajajoča predavanja

marec, april, maj

Moški in ženska luči Biblije: ženska iz rebra, moški iz zemlje

Video/online dogodek

Kdaj: Četrtek, 23. april, 20.00 – 22.00.

Zavod Kerigma vas vabi na VEČERNO ONLINE/VIDEO SREČANJE (predavanje + pogovor), ki je namenjeno vsem moškim in ženskam, fantom in dekletom, ki bi želeli slišati kaj novega o moški in ženski naravi, njunih razlikah, potrebah, hrepenenjih ... v luči Božje besede.

Več

Tečaj molitve

Si bil v molitvi pogosto neuslišan?

Te zanima, zakaj Bog vedno ne uslišuje?

Se ti zdi, da moliš »pravilno«?

Si razočaran/a nad Bogom, ker te ni uslišal?

Si želiš naučiti dobro moliti?

Tečaj molitve je sestavljen iz 3x srečanj (6x predavanj), ki bodo potekala ob sobotah (dopoldne) v kapeli Antonovega doma na Viču (Ljubljana).

1. srečanje: 2. marec (9.30 - 12.30)

2. srečanje: 6. april (9.30 - 12.30)

3. srečanje: 4. maj (9.30 - 12.30)

Prispevek na srečanje: 15 eur

Voditelj: Boštjan Hari (mag. teol.)

Več

marec, april, maj, junij

Duševno zdravje in krščanstvo (2. del)

28. marec ob 18.45

Kje: Antonov dom, Lj – Vič

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.) 

Prispevek: 5 eur

Zakaj trpljenje, če je Bog dober?

11. april ob 19.45

Kje: Antonov dom, Lj - Vič

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Prispevek: 5 eur

Molitev in zdravje (1. del)

9. maj ob 19.45

Kje: Antonov dom, Lj - Vič 

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Prispevek: 5 eur

Molitev in zdravje (2. del)

6. junij ob 19.45

Kje: Antonov dom, Lj – Vič

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Prispevek: 5 eur

februar

Duhovna obnova: Zdravje in krščanstvo

16. februar 2019

Teme:

   1. Duhovno zdravje (1. del)

   2. Duhovno zdravje (2. del)

   3. Sveto pismo in zdravje

   3. Zakramenti in zdravje

Teme so namenjene vsem katoličanom, kristjanom, vsem ljudem dobre volje, ki si želijo duhovno in osebnostno rasti, spoznavati lepoto, bogastvo in odrešenjsko moč Kristusovega nauka, spoznati, kako in kje v krščanstvu črpati moč za kvalitetnejše, polnejše in zdravo življenje.

Vodi: Boštjan Hari (mag. teol.)

Prijava oz. več informacij na: info@salom.si ali 041 296 509

Več

Duhovno zdravje in krščanstvo (2. del)

28. februar ob 18.45

Kje: Antonov dom, Lj – Vič

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.) 

Prispevek: 5 eur

Alternativna medicina in krščanstvo (župnija Lj – Fužine)

17. januar ob 20.00

Skupni imenovalec alternativnih metod zdravljenja je celosten (holističen) pristop k pacientu. Mnoge alternativne metode zdravljenja trdijo, da lahko v človeku ozdravijo tudi/celo duha, s čimer vstopajo na področje religije in tako prihajajo v konflikt z monoteističnimi religijami. Pogled na človeka znotraj alternativne medicine se razlikuje od zahodnega. Ali morejo alternativne metode zdravljenja resnično celostno ozdraviti človeka? Kako gledata krščanstvo in konvencionalna medicina na alternativno (new age) medicino? Ali obstaja kakšen kriterij, ki pomaga kristjanu pri prepoznavanju, katera alternativna metoda zdravljenja je zanj (ne)sprejemljiva?

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Zdravje in molitev (1. del) (Lj – Rakovnik)

20. januar ob 19.30h

Človek trpi od nekdaj. Vse od izgona iz raja trpi, in to na številne načine. V Svetem pismu najdemo ogromno primerov trpljenja Božjega naroda Izraela, tudi posameznikov, in kako je v tej bolečini »vpil h Gospodu« (prim. Ps 107). Psalmisti so odlični učitelji, kako moliti v stiski, trpljenju. Ob njih so tukaj še preroki in mnogi drugi. Ljudje hrepenimo po tem, da bi nas Bog uslišal, nas reševal trpljenja, bolezni, toda večkrat ne vemo, kako in za kaj moliti. Želimo si »recepta« za učinkovitejšo molitev, da bi bili uslišani. Sveto pismo nosi v sebi veliko nasvetov, primerov, iz katerih se lahko (na)učimo, kako pristopati in moliti k Bogu, kako se obračati Nanj, ki je dobri Oče. Jezus nas na več mestih jasno uči, kako in za kaj moliti. Nekateri molitveni pristopi so očitno Bogu »bližji«, saj lahko iz posameznih primerov razberemo, da so bili ljudje hitreje uslišani, in tudi Jezus jih večkrat poudarja. Preko svetopisemskih primerov trpečih ljudi se bomo učili pristopati k Bogu, ki vedno usliši svoje otroke. Pogosto sicer ne takoj kot si želimo, ampak »ob svojem času« (prim. Ps 1,3), pogosto ne na načine, ki si jih želimo oz. pričakujemo, ampak na načine, ki so za posameznika v danem trenutku najboljši in najkoristnejši s perspektive večnosti. Kajti Bog se ne igra s človekom in mu želi dati najboljše možno. Tega človek dostikrat vsaj v začetku ne vidi in ne doume, pa vendar nas Bog vabi, naj mu zaupamo, »hodimo v veri (zaupanju) in ne v gledanju« (prim. 2 Kor 5,7). Da pa nas Bog lahko usliši, je v veliki meri odvisno od nas. Moramo se namreč spustiti, priključiti na njegovo »frekvenco«, po kateri deluje – evangelij nam jo jasno razodeva. Če pozorno prebiramo evangelij, lahko jasno vidimo, da obstajajo določene ovire zaradi katerih nas Bog ne uslišuje.

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)


Da pa slučajno ne bi zamudili katerega od predavanj, vam svetujemo, da se prijavite na naše e-novice in boste tako še pravočasno obveščeni o dogodkih in predavanjih. 

Pretekla predavanja


Zdravje in Sveto pismo (Kranj – Zlato Polje)

5. december ob 18.45

Sveto pismo razodeva prvotni Božji načrt za človeka. V Edenskem vrtu, kjer sta prebivala naša prastarša Adam in Eva, ni bilo trpljenja, bolečine, smrti. Kako je potem prišlo do trpljenja, bolezni, smrti? Človek se od vekomaj sprašuje od kod trpljenje, bolezen, smrt? Človeku se vsakršno trpljenje in bolezen upirata, saj čuti v sebi, da oba nasprotujeta njegovim močnim hrepenenjem – po vitalnosti, zadovoljstvu, zdravju, miru, sreči, polnosti življenja. Odkod torej bolezen oz. trpljenje in kako Sveto pismo gleda nanj? Sveto pismo govori o več oblikah trpljenja. Kako gleda na človekove bolečine, bolezen in zdravje, kako razodeva Zdravnika, ki zdravi na najrazličnejše načine?

Prispevek: 5 eur
Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Zdravje in zakramenti (Lj – Rakovnik)

9. december ob 19.30

Zakramenti so vidna znamenja nevidne Božje milosti. Kaj to pravzaprav pomeni? Po zakramentih se srečujemo z Bogom, ki vstopa v naše življenje in ozdravlja našo padlo naravo. Po zakramentih se nas Bog dotika. Zakramenti so pogosto tema, ki jo pri našem oznanjevanju zapostavljamo ali pa nehote predstavimo z vzvišenimi, nerazumljivimi, preveč »teološkimi« besedami, ki jih ljudje ne razumejo in zato ne vedo, kaj z njimi pravzaprav početi. V njih ne vidijo nobene koristi. Oznanjevalci pogosto pozabljamo na njihovo bistvo, ki je v posredovanju Božje odrešenjske moči, ki deluje po njih. Mnogi katoličani ne poznamo njihovega namena, pomena in učinkov. Znotraj njih pa se skriva pravo bogastvo oz. zaklad. Ker so studenci odrešenja, bomo spoznavali, kako lahko iz njih črpamo svežo, čisto vodo – milost, ki nas želi dvigati, ozdravljati, prenavljati.

Prispevek: 5 eur
Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Kitajska medicina in krščanstvo (Vipavski Križ, samostanka kapela)

14. december ob 19.00

Na čem sloni kitajska medicina? Katera so njena temeljna prepričanja? Akupunktura in akupresura sta najbolj znani metodi zdravljenja znotraj kitajske medicine na Zahodu. Zdravljenje z akupunkturo temelji na zabadanju igel na določene t. i. akutočke v človeškem telesu in omogoča ponovni pretok zaustavljene/blokirane energije či. Zdravljenje z akupresuro je podobno, le da namesto igel uporabljajo pritiskanje s pestmi, prsti, komolci. Kaj je pravzaprav energija či in kakšen je njen namen? Kaj pravijo objektivne raziskave o obeh metodah zdravljenja? Je kitajska medicina zares (ne)učinkovita s stališča verodostojnih znanstvenih raziskav? Je (ne)sprejemljiva za kristjana? Sta akupunktura in akupresura sprejemljivi za kristjana?

Prispevek: 5 eur
Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Meditacija (vzhodna, zahodna) (Lj – Moste)

20. december ob 20.00

Meditacija je beseda oz. pojem, ki je poleg joge na področju duhovnosti zelo popularen/-na na Zahodu. Mnogi kristjani ne vedo, da imamo meditacijo tudi znotraj krščanstva. Kaj je meditacija na Vzhodu in kaj na Zahodu? Sta med seboj združljivi? Sta si v čem podobni? Se v čem razlikujeta? Omejili se bomo na tradicionalne indijske meditacije, predvsem hindujsko, zen in novejšo transcendentalno, ob tem pa spoznavali še krščansko

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Duševno zdravje in krščanstvo (Kranj – Zlato Polje)

7. november 2018 ob 18.45

O duševnem zdravju je veliko govora. Z njim se profesionalno ukvarjata psihiatrija in psihoterapija. Slednja na najrazličnejše načine oz. metode. Kaj pravzaprav je duševno zdravje in kako lahko pridem do Njega? Kaj pravi o njem Sveto pismo? Kakšne nasvete, spodbude mi ponuja za doseganje duševnega zdravja? V Svetem pismu je kopico modrih nasvetov, misli in spodbud, ki mi odkrivajo pot do doseganja željenega notranjega miru in zdravja v duši.

Prispevek: 5 eur
Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

New age in krščanstvo (Lj – Fužine, župnija)

15. november 2018 ob 20

Kaj je new age? Kako gleda na svet, Boga, Jezusa, Svetega Duha, človeka, institucijo, resnico, angele, greh, odrešenje ...? Kaj ponuja sodobnemu človeku? New age je duhovnost, ki je na Zahodu že nekaj desetletij zelo popularna. Je kakšna razlika med njo in naukom Jezusa Kristusa? V čem se krščanstvo in new age temeljno razlikujeta?

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Zdravje in Sveto pismo (Lj – Rakovnik, župnijska dvorana)

18. november 2018 ob 19.30

Sveto pismo razodeva prvotni Božji načrt za človeka. V Edenskem vrtu, kjer sta prebivala naša prastarša Adam in Eva, ni bilo trpljenja, bolečine, smrti. Kako je potem prišlo do trpljenja, bolezni, smrti? Človek se od vekomaj sprašuje od kod trpljenje, bolezen, smrt? Človeku se vsakršno trpljenje in bolezen upirata, saj čuti v sebi, da oba nasprotujeta njegovim močnim hrepenenjem – po vitalnosti, zadovoljstvu, zdravju, miru, sreči, polnosti življenja. Odkod torej bolezen oz. trpljenje in kako Sveto pismo gleda nanj? Sveto pismo govori o več oblikah trpljenja. Kako gleda na človekove bolečine, bolezen in zdravje, kako razodeva Zdravnika, ki zdravi na najrazličnejše načine?

Prispevek: 5 eur
Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Vikend seminar: Zdravje in Krščanstvo (samostan Stična)

30.11. – 2.12.2018

Prijava in več informacij na info@salom.si

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Predavanja v Novem mestu: Čakre, joga, new age in Jezus

ob četrtkih med 2. novembrom in 7. decembrom v Novem Mestu

Vabljen/-a na predavanja, ki se bodo odvijala ob četrtkih ob 19. uri v Zavodu Friderika I. Barage v Novem mestu:

2. november: Čakre in Jezus

23. november: Joga in Jezus

7. december: New age in Jezus

Več o dogodku

Predavanje: Moški, ženska in Sveto pismo

25.9.2017 ob 20:00 uri v Antonovem domu na Viču v Ljubljani

-       Kaj pravi najbolj brana knjiga vseh časov Biblija (Sveto pismo) o   moškem in ženski, kako gleda nanju, kaj pomeni, da sta ustvarjena po Božji podobi?

Več informacij

Vikend seminar: Repnje (Vodice nad Ljubljano)

20. - 22. oktober 2017

Vabljeni na vikend seminar z naslovom Čakre, joga, new age, alternativna medicina, akupunktura, akupresura in Jezus

Več informacij
© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani kerigma poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu kerigma
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.

×