Predavanja/kateheze

Tema: Vera in zdravje

 

1. Kaj lahko samo Bog ozdravi? (1. in 2. del)

ali: Kje vsak človek potrebuje ozdravljenje? (1. in 2. del)

 

V človeku je, da hrepeni po zdravju. Slovenci si radi voščimo, posebej ob novem letu, sreče in zdravja. Pozabljamo pa, da imata obe želji svoj vir v Bogu. Nahajamo se v obdobju in okolju, kjer ponudb za doseganje in ohranjanje zdravja ne manjka. Zdravju se na Zahodu izkazuje pravi kult in marsikateremu zahodnemu človeku je postalo »božanstvo«. Bog je za kristjana vir zdravja in ozdravljenje spada v njegovo odrešenjsko delo. Cerkev je od svojega Učitelja Jezusa dobila poslanstvo: »Bolne ozdravljajte« (Mt 10,8). To nalogo izvršuje s skrbjo za bolne in z molitvami priprošnje, s katerimi jih spremlja. Cerkev veruje, da je Kristus zdravnik duše in telesa. Njegova odrešenjska prisotnost je posebno dejavna v zakramentih, še zlasti v evharistiji, kruhu, ki daje večno življenje, in v zakramentu bolniškega maziljenja, prek katerega dobivamo od Boga milost in moč za potrpežljivo prenašanje telesne bolezni, kakor tudi čudežnega ozdravljenja, če je to Božja volja.

Vsi, brez izjeme, potrebujemo zdravje v duhu, v srcu, v duši, če želimo prispeti na cilj in »Boga gledati«. Ker nas Bog želi »gledati« in osrečevati vso večnost ob sebi, nas še kako želi zdraviti v duhu in duši, a pri svojem ozdravljajočem delovanju potrebuje naše sodelovanje, našo razpoložljivost.

Namen predavanja »Kje vsak človek potrebuje ozdravljenje?« ali »Kaj v človeku lahko ozdravi samo Bog?«, je v samem bistvu vabilo h globljemu spreobrnjenju in osebni razpoložljivosti, odprtosti za sprejemanje Božje odrešenjske – odpuščajoče in ozdravljajoče – milosti, ki nam jo Bog deli po molitvi in zakramentih. Spreobrnjenje in duhovno ozdravljenje sta neločljivo povezana. Medicina se ukvarja z zdravljenjem telesa in delno duše. Sodobne holistične ponudbe zdravja znotraj new age medicine pa obljubljajo celo ozdravljenje duha, zato prihajajo v konflikt s krščanstvom, saj se postavljajo na mesto Odrešenika, posrednika med Bogom in človekom, na mesto Boga samega. Veliko problemov, bolečin in bolezni na duševni in fizični ravni, izhaja prav iz obolelosti duha, zato je medicinsko zdravljenje pogosto neuspešno. Jezus je celostni zdravnik in Odrešenik človeka, ter edini, ki lahko ozdravi človekovega duha.

 

2. Kako Bogu pripraviti »prostor«, da nas lahko zdravi?

 

Bog ljubi človeka, zato je tudi poslal svojega Sina, da bi ga odrešil, ne obsodil, da bi mu podaril odpuščanje in novo/večno življenje. Bog po Jezusu Kristusu slehernemu človeku ponuja spravo s seboj ter milost in moč, da bi lahko tudi sam odpuščal v srcu. Odpuščanje in ozdravljenje sta neločljivo povezana. Če se človek ne poniža, ne pokesa, ne prizna vseh svojih grehov Bogu, kot višek v zakramentu sprave, ne more biti deležen duhovnega ozdravljenja. Če človek sočloveku ne odpušča v srcu (Mt 18), ne more biti deležen miru v srcu – čustvenega ozdravljenja. Odpustiti v srcu ni v moči človeka, marveč v daru Boga, ki nam ga podarja, deležni pa ga lahko postanemo le, če Boga za to prosimo.

Sveto pismo nam posredno in neposredno omenja določene »ovire«, ki ovirajo in preprečujejo Bogu, da bi lahko nemoteno deloval v človeku, ga dvigoval, ozdravljal, mu celil rane ... Na predavanju bomo spoznavali določene »ovire« in kako Bogu pripraviti prostor v svojem srcu, da nas lahko začne ozdravljati, nam celiti rane, posebej iz medosebnih odnosov, kar vsi potrebujemo, saj nihče ni živel in ne živi v »idealnih« odnosih.

 

3. Kako Bog ozdravlja bolečino?

 

Človek nosi v sebi najrazličnejše bolečine. Eni večje, drugi manjše. Dobro je vedeti, ko se znajdemo v bolečini, kaj narediti. Žal svoje bolečine nemalokrat zdravimo na napačne načine ali na napačnih mestih oziroma krajih. Na Boga, ki je prišel, da ozdravi strta srca (Lk 4; Iz 61), pa pogosto pozabljamo. Ne obračamo se k Njemu, ne iščemo ga, marveč iz nevednosti ali nevere, iščemo tolažbo, pomiritev drugje. Bog se vedno želi vmešati v naše življenje, želi vstopati v naše bolečine in rane ter jih ozdravljati, saj je »blizu potrtim/strtim/pobitim in skesanim v srcu« (Ps 34). A tega ne more brez naše želje, razpoložljivosti in sodelovanja.

V Svetem pismu je ogromno zgodb in primerov, iz katerih se lahko (na)učimo, kako so ljudje pristopali k Bogu. Prek njih spoznavamo določene »nasvete« in »recepte«, katere je dobro spoznati, sprejeti in ponotranjiti, da bi pravilneje pristopali k Bogu, če želimo, da nam »hitreje« ozdravlja bolečine, spomine, rane, ki jih nosimo v srcu. Če pozorno prebiramo evangelije, lahko opazimo, kako so določene drže človeka Bogu bližje in všeč, medtem ko ga nekatere »odbijajo«.

 

4. Kako nas Bog želi zdraviti po zakramentih?

 

Zakramenti so »vidna znamenja nevidne Božje milosti«. Bog na neviden način vstopa v človekovo ranjeno naravo po vidnih znamenjih – zakramentih. Po njih se srečujemo z živim Bogom, ki vstopa v naše življenje in ozdravlja našo padlo, ranjeno človeško naravo, v kolikor smo notranje razpoložljivi in si tega želimo. Ta »padlost« se najbolj odraža v človekovi sebičnosti, bahavosti, neurejenih sebičnih željah, hinavščini, obsojanju drugih, uporništvu Bogu, hlastanju po moči, oblasti, vsakovrstnem malikovanju itd. Po zakramentih se nas Bog želi »dotikati«, nas ozdravljati v samem jedru (nagoni, nagnjenja), in v samem bistvu so Kristusova zdravila padlemu človeštvu. Da bi ta predragocena Božja zdravila lahko v prejemniku v polnosti in neovirano delovala, bila resnično učinkovita, je potrebna človekova odprtost, razpoložljivost, pripravljenost (KKC 1128).

Mnogi katoličani v zakramentih žal ne vidijo nobene »koristi«. Oznanjevalci pogosto pozabljamo na njihovo bistvo, ki je v posredovanju Božje odrešenjske moči, ki deluje po njih. Mnogi katoličani žal ne poznajo njihovega namena in učinkov. Ker so »studenci odrešenja«, bomo spoznavali, kako se na njih pripraviti, kako in s kakšno razpoložljivostjo jih prejemati, da bi lahko iz njih črpali »svežo, čisto vodo« – tj. odrešenjsko, ozdravljajočo milost, »infuzijo«, ki nas želi krepiti, ozdravljati, prenavljati, preobražati v novega človeka – upodobljenega po Kristusu.

 

5. Psihoterapija in Biblija: 10. zapovedi biblične psihoterapije (Zakaj je Jezus najboljši psihoterapevt?)

 

Ljudje imamo najrazličnejše stiske in mnogokrat ne vemo, kako iz njih. V svojem telesu čutimo razne napetosti, bremena, težo, krivdo, strahove in ne vemo, kako se vsega tega znebiti. Mnogi to potiskajo v podzavest, bežijo od tega, a to ne prinaša notranjega miru in osvoboditve. Obremenjeni smo lahko tudi z neprimernimi mislimi, ki se nam vsiljujejo in nas ne pustijo pri miru. V sebi, predvsem ko sem nam kaj zalomi, čutimo razne prisilne sile, ki nas večkrat premagujejo, da ne zmoremo obvladovati svojih nagonov, besed, odzivov, vedenja. Psihoterapevtska pomoč je dobra in koristna. Pogosto tudi izjemno dolgotrajen proces. V kolikšni meri je učinkovita je odvisno od terapevta in klienta. A ker sloni na človeških zmogljivostih in dognanjih je tudi zelo omejena. Čeprav je lahko terapevt izjemen in nam lahko veliko pomaga, je po drugi strani tudi omejen v svoji pomoči, kot vsak človek.

Na našem srečanju bomo spoznavali najboljše in najkoristnejše nasvete, ki prihajajo od samega Boga, ki človeka najbolje pozna, saj ga je ustvaril in ima vpoglede v vse njegove notranje, tudi najbolj skrite kotičke. A On nima le vpogleda v človekovo notranjost, ampak tudi moč, da jo umiri in postavi v red, če si človek tega resnično želi. Jezus je brez dvoma najboljši psihoterapevt. A ne le to, je človekov celostni Zdravnik in Odrešenik.

Spoznavali bomo Božje nasvete, recepte, ki ne varajo, so zelo prizemljeni, realni in če jih vzamemo zares, prinašajo ogromne spremembe na bolje.

 

6. Največji sovražniki zdravja

 

Farmacija, svetovalci za prehrano, različni osebni trenerji, influencerji (»vplivneži«), medicinska znanost  nas na socialnih omrežjih, in tudi sicer v vseh medijih, dobesedno bombardirajo, zasipavajo z nasveti glede doseganja in ohranjanja telesnega zdravja in dobrega počutja. Njihovi nasveti in predlogi izhajajo iz človeških dognanj, opazovanja človeka, preučevanja človekove telesne zgradbe. Brez dvoma so nasveti, ki so resnično znanstveno podkrepljeni, dobri in koristni. A vsi ti se po večini tičejo le našega telesa in vsega, kar spada k njemu: prehrane, gibanja, spanja ... Tu so seveda še razni terapevti in psihologi, ki nam svetujejo v zvezi z duševnim zdravjem, stresom itd. Mnogokrat so ti nasveti dobri, po drugi strani pa tudi zelo pomanjkljivi, necelostni, šibki in površni, saj nam predlagajo, svetujejo le nekatere reči, najpomembnejše pa spregledajo oziroma jih niti ne poznajo. Ob tem pa doživljamo, da njihovi nasveti sami po sebi nimajo moči, da bi nam prinesli korenite, želene spremembe na bolje, da bi nam duševnost, naš čustveno-miselni svet, resnično (p)ozdravili.

Smo v obdobju, kjer vlada pretiran poudarek le na telesnem zdravju, kakor da bi bil človek le telesno, materialno bitje. Ob vseh teh ponudbah naletimo še na razne duhovne guruje, ki nam ponujajo duhovne tretmaje v obliki zdravljenja z nekimi energijami, duhovi, duhovnimi vodiči, silami itd.

Dejstvo je, da zanemarjamo in zapostavljamo, kaj nam sam Stvarnik človeka, tisti, ki ga je ustvaril in ga najbolje pozna, pravi glede človekovega zdravja? Ali ni za človeka vendarle najbolje, da spozna Božje mišljenje, pogled, perspektivo na človekovo zdravje?

Na spletnem predavanju bomo spoznavali največje sovražnike in škodljivce človekovega zdravja. O njih nam civilna družba ne govori, ker človeka presoja zgolj s človeške perspektive, ki je silno omejena. Bog nam preko Svetega pisma, Biblije jasno razkriva človekove največje sovražnike zdravja, dobrega počutja, imunskega sistema, organizma itd. Življenje in praksa nam kažeta, da ima prav. Če jih želiš spoznati, kako se jim zoperstaviti in jih z Božjo pomočjo razreševati, dobrodošel/a na predavanju.

 

6. Molitev in zdravje (1. in 2. del)

 

Človek trpi vse od izgona iz raja, in to na številne načine. V Svetem pismu najdemo ogromno primerov trpljenja posameznikov, kakor tudi Božjega naroda Izraela. Beremo lahko, kako so pogosto v tej bolečini »vpili h Gospodu« (prim. Ps 107). Psalmisti so odlični učitelji, kako moliti v stiski, v trpljenju. Ob njih so tukaj še preroki in mnogi drugi. Ljudje hrepenimo po tem, da bi nas Bog uslišal, nas reševal trpljenja, bolezni, toda večkrat ne vemo, kako in za kaj moliti. Želimo si »recepta« za dobro in učinkovito molitev, da bi bili uslišani. Sveto pismo nosi v sebi veliko nasvetov, primerov, posebej evangeliji, iz katerih se lahko (na)učimo, kako pristopati in moliti k Bogu, kako se obračati Nanj, ki je dobri Oče. Jezus nas na več mestih jasno uči, kako in za kaj moliti. Nekateri molitveni pristopi so očitno Bogu bolj pri srcu, saj lahko iz posameznih primerov razberemo, da so bili ljudje hitreje uslišani, če so pristopali ponižno, z vero itd. In tudi Jezus to večkrat poudarja oziroma zahteva od svojih učencev. Prek svetopisemskih primerov trpečih se bomo učili pristopati k Bogu, ki vedno usliši svoje otroke. Pogosto sicer ne takoj kakor si želimo, ampak »ob svojem času« (prim. Ps 1,3), pogosto ne na načine, ki si jih želimo oziroma pričakujemo, vselej pa na načine, ki so za posameznika v danem trenutku najboljši in najkoristnejši s perspektive večnosti. Potrebno je v globini srca zaupati v Božje previdnost, njegovo dobroto in ljubezen. Pri tem pa imamo mnogi velike težave. Bog se ne igra s človekom in mu želi dati najboljše možno. Tega človek dostikrat, vsaj v začetku, ne vidi in ne doume, pa vendar nas Bog vabi, naj mu zaupamo, »hodimo v veri (zaupanju) in ne v gledanju« (prim. 2 Kor 5,7). Da nas Bog lahko usliši, je v veliki meri odvisno tudi od nas. Če pozorno prebiramo evangelij, lahko jasno vidimo, da obstajajo določene ovire, zaradi katerih nas Bog ne uslišuje.

 

7. Zdravilna moč molitve

 

Molitev ni le izgovarjanje besed Bogu, ampak odnos z Bogom. V vsakem odnosu poteka dvosmerna komunikacija. Vsak dober odnos nam godi, koristi, nas pomirja, tolaži, krepi in tudi ozdravlja. Sveto pismo nas uči, kako dobro moliti, da bi izkušali Božjo bližino, mir in njegovo zdravilno, terapevtsko (odrešenjsko) moč. Bog vedno deluje in nas želi zdraviti, a pri tem potrebuje naše sodelovanje. Obstajajo tudi določeni pogoji, ki jih moramo dosegati, če želimo, da lahko Bog v nas neovirano deluje in nas ozdravlja.

 

Teme z naslovi:

 

1. Kaj lahko v človeku ozdravi samo Bog?/ Kje vsak človek potrebuje ozdravljenje? (v 2. delih)

 

2. Zdravje in odpuščanje

- Povezanost med odpuščanjem in ozdravljenjem?/ Sta odpuščanje in zdravje med seboj povezana?

 

3. Kako Bogu pripraviti prostor, da nas lahko zdravi?

 

4. Bog ozdravlja čustvene rane in boleče spomine

- Kako Bog ozdravlja bolečino?/ Kako Bog zdravi notranje rane?

 

5. Sveto pismo in zdravje: biblični »recepti« za doseganje in ohranjanje zdravja

 

6. Psihoterapija in Biblija: 10. zapovedi biblične psihoterapije

 

7. Največji sovražniki zdravja

 

8. Molitev in zdravje (v 2. delih)

 

9. Kako nas Bog želi zdraviti po zakramentih? / Kako izkušati Božjo zdravilno moč v zakramentih?

 

10. Zdravilna moč molitve in zakramentov

 

11. Zdravilna moč usmiljenja/ Zdravilna moč odpuščanja

 

12. Jezusovi nasveti za boj proti stresu

 

13. Vpliv prednikov na potomce 

- Ali grehi prednikov vplivajo na potomce? Na njihovo zdravje?

- Kaj se prenaša na potomce?

 

Predava: Boštjan Hari (mag. teol.)

Zavod Kerigma, zavod za spodbujanje krščanskih vrednot

Kontakt: info@kerigma.si ali 041 296 509

Deli na družbenih omrežjih
© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani kerigma poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu kerigma
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.