Brezplačna dostava za nakupe nad 5.000,00 € .

V tvoji navzočnosti - klikni za več

01A

Svetovna knjižna uspešnica V tvoji navzočnosti nas uči zavedanja stalne Božje navzočnosti. Spodbuja nas k vstopanju in uživanju v njej. Tako bi naša molitev postajala resnično naravnana na Boga, odnos z njim in ne le vrtenje okrog sebe. Ne govori o zakramentih, Cerkvi, občestvu, svetnikih in mnogih drugih pomembnih vsebinah naše vere. O tem govorijo druge knjige. Uživanje v stalni Božji navzočnosti ne zamenjuje našega zakramentalnega življenja, ki je nezamenljivo, marveč nasprotno. Ko se enkrat naučimo vstopanja v Božjo navzočnost, ko se zavedamo Božje navzočnosti v zakramentih, bomo Božjo zakramentalno navzočnost veliko bolj doživljali.

Knjiga V tvoji navzočnosti nas spodbuja k nenehnemu zaupanju in hvaležnosti Bogu, ki je navzoč v nas in želi biti aktiven v našem življenjem, da bi nas razbremenjeval, pomirjeval, tolažil, krepčal. Ni zaman svetovna knjižna uspešnica. Njena dragocenost in vrednost je tudi v tem, da nam približa čudovito Božje sporočilo, zapisano v Svetem pismu. Spodbuja nas k branju, poslušanju in premišljevanju Božjih besed. Tega nam katoličanom »krvavo« manjka. Do Svetega pisma imajo mnogi katoličani odnos, kakor da je kužno, kot da na njem počiva korona virus.

Knjiga V tvoji navzočnosti je odličen pripomoček in sredstvo za boljše razumevanje sporočila Božje besede. V njej so misli za vsak dan. So izjemno modre, koristne in spodbudne. Avtorica nekatere stavke iz Biblije citira dobesedno, druge parafrazira. V njih ne gre za Jezusov direkten narek ali privatno razodetje, marveč so njene misli sad globokega premišljevanja Božje besede. Poglejmo si nekaj izsekov navdihujočih misli iz vsakodnevnih sporočil:

»Ko pogledaš na stvari, ki se ti dogajajo, s te perspektive ‒ v luči moje vsenavzočnosti ‒, se strah v tebi začne manjšati. Kadar mi zaupaš ne glede na vse, težke stvari v tvojem življenju postanejo priložnosti za tvojo rast« (4. januar).

»Kadar tvoje misli svobodno tečejo, se pogosto usmerijo k težavam. Težave te lahko popolnoma preplavijo, da se vrtiš samo še okoli njih in jih poskušaš rešiti. Zato ti zmanjka moč za kar koli drugega. Najhuje pa je, da zaradi tega tudi mene ne vidiš več« (2. februar).

»Veliko vernikov me doživlja kot večno nezadovoljnega sodnika, ki jezno preži na njihove napake in neuspehe. Kako daleč je to od resnice!« (28. februar).

Tudi kadar ti primanjkuje najosnovnejših stvari: časa, moči, denarja, se imej za blagoslovljeno. Tvoja potreba ti omogoča, da se v odvisnosti od mene, ki se ti je ni treba sramovati, opreš name ... Zavedanje o lastni nezadostnosti je velik blagoslov, saj te po njej učim, da z vsem srcem zaupaš vame. Samozadostnost je mit, ki se hrani z napuhom in začasnimi uspehi. Zdravje in bogastvo lahko v hipu mineta, tako kakor tudi življenje samo. Veseli se svoje nezadostnosti in vedi, da se moja moč popolnoma izkazuje v slabotnosti (30. april).

 »Strah pride iz postavljanja napačnih vprašanj: ›Če se zgodi to in to, ali bom zmogla?‹ Pravo vprašanje ni, ali boš zmogla, ampak ali bova ti in jaz skupaj zmogla. Ta ›dejavnik‹, ›ti in jaz skupaj‹, ti daje pogum, da z veseljem vstopiš v nov dan« (29. junij).

»Sebe si pogosto predstavljaš v jutrišnjem dnevu, tednu, mesecu, letu, desetletju in si v mislih slikaš težak položaj, ki te takrat čaka. A te predstave so lažne, ker jaz nisem vključen vanje. Tvoja prihodnost ni črna, saj bo v vsakem trenutku s teboj moja navzočnost« (9. november).

Misli za vsak dan v letu (misli so sad premišljevanja Božje besede)

Iz knjige: 20. april

Ne boj se, ker sem jaz s teboj. Poslušaj, kaj govorim tvojemu nemirnemu srcu: »Mir s teboj. Umolkni!« Ne glede na to, kaj se ti je zgodilo, te nikoli ne bom pustil same, nikoli te ne bom zapustil. Naj se trdno prepričanje o tem vpije v tvoje misli in srce, dokler te ne napolni z radostjo. Tudi če bi se zemlja zatresla in bi se gore zrušile v morje, se tebi ni treba bati. Mediji nenehno objavljajo le slabe stvari: za zajtrk, kosilo in večerjo. Če jih boš ves čas spremljala, boš zbolela. Namesto da budno spremljaš nestalne, spremenljive oddaje, nastavi postajo na živo Besedo – na Njega, ki je vedno isti. Naj Sveto pismo prežame tvoje misli in srce, in neomahljivo boš hodila po poti življenja. Tudi če ne veš, kaj te čaka jutri, si lahko prepričana, kaj te čaka na končnem cilju. Za roko te bom držal in na koncu vzel v svojo slavo.

Evangelij po Marku 4,39; Peta Mojzesova knjiga 31,6; Psalm 46,2; Psalm 73,23–24

Mnenje hrvaškega evangelizatorja Josipa Lončarja:

"Ena od najkoristnejših knjig za duhovno rast. Zakaj?"

Knjiga je zelo koristna, ker s svojo zasnovo pomaga bralcem, da določena že osvojena spoznanja uporabijo in razvijajo v svojem vsakodnevnem življenju. Ko beremo dobre krščanske knjige, smo nagnjeni k temu, da na osnovi tega, kar se nas je v njih posebej dotaknilo, sprejmemo določene odločitve, ki imajo v sebi bolj ali manj trdno voljo po realizaciji spoznanega. Moramo priznati, da nam to redko uspeva. Beseda, ki jo z veseljem sprejmemo v srce, kakor to Jezus lepo pojasnjuje v priliki O sejalcu, pogosto ne prinaša nikakršnega sadu, ker pride hudič in nam jo dobesedno iztrga iz srca (npr. z vsiljevanjem dvomljivih mislih o njej), lahko jo zadušijo zemeljske skrbi, ali pa enostavno ne more preživeti niti nekaj dni hitrega tempa življenja, z vsemi njegovimi potrebnimi in nepotrebnimi aktivnostmi. Zato smo nagnjeni, da vedno znova iščemo nova spoznanja, z upanjem, da bodo nekatera od njih končno obrodila otipljive sadove, ali pa smo celo prenehali z branjem in poslušanjem Božje besede. Knjiga V tvoji navzočnosti je zasnovana tako, da pomaga bralcu ohraniti, zadržati v srcu besede, ki so se ga dotaknile. Če te niso dobesedne Božje besede, tj. dobesedni navedki iz Svetega pisma, pa so vsekakor osnovane na njej, da bi prinesle Jezusov obljubljeni stoterni, šestdeseterni ali trideseterni sad. Če resnično ljubimo Jezusa, se bomo potrudili, da bomo varovali, ohranili, zadržali njegovo (biblično, evangeljsko) sprejeto besedo; tako nas bo ljubil tudi Oče in prišla bosta k nam in se naselila v nas (prim. Jn 14,23). Zasnova knjige na neopazen, nezaznaven način pri bralcu ustvarja določene navade, ki, ko so enkrat osvojene, prinesejo resnične sadove v duhovno življenje.

Osnovni namen knjige

Bog je z Jezusovim rojstvom prišel živeti na svet, prišel je v našo prisotnost. Pred Jezusom so morali verniki priti v jeruzalemski tempelj ali k preroku (maziljencu), da bi lahko uživali Božjo prisotnost. Svoje molitve so lahko izgovarjali Bogu, a niso mogli uživati njegove neprestane navzočnosti, niso se mogli z njim pogovarjati. Z rojstvom Jezusa Kristusa, z njegovo odrešenjsko daritvijo in Binkoštmi, se je začela nova doba, v kateri lahko uživamo Božjo navzočnost na najrazličnejše načine, in kar je še pomembneje, vselej kadar si tega zaželimo. Božja navzočnost se nahaja v razpoložljivosti Svetega Duha, ki smo ga prejeli pri krstu, in se nahaja v zakramentih (posebej evharistiji), Božji besedi, ljudeh, ki so napolnjeni s Svetim Duhom, kjer sta dva ali trije zbrani v Jezusovem imenu, v ubogih tega sveta, katerim lahko izkažemo usmiljenje ... Sveti Duh je neprestano v nas in nas ne zapušča niti takrat, ko se s svojimi grehi upiramo Bogu. Božja ljubezen nas nikoli ne zapušča. Bog je vedno navzoč in čaka, da se obrnemo k njemu, da se vedno znova, kakor izgubljeni sin, vračamo k Očetu. Že Sv. Avguštin je potarnal, da so verniki iz njegovega časa izgubili zavest o Božji navzočnosti in so, kakor ljudje stare zaveze, Božjo navzočnost iskali samo na določenih mestih in pri določenih osebah. To se ponavlja še danes pri nekaterih vernikih. Nekateri mislijo, da lahko vstopajo v Božjo navzočnost samo po zakramentih, ali da lahko Boga srečajo samo v posebej svetih ljudeh.

Knjiga bralca privede do spoznanja, da v Božjo navzočnost pridemo kadarkoli in kjerkoli, ko vso svojo pozornost (srce, dušo, um – prim. Mt 22,37) usmerimo na Boga (prisotna je v zakramentih, Besedi, v nas samih ...); ko umremo sebi, tj. ko se tako osredotočimo na Boga, da pozabimo nase in na svet, ki nas obkroža. V teh trenutkih se v nas osvobaja prisotnost Svetega Duha, ki vse naše bitje izpolnjuje s svojimi sadovi (Gal 5,22-23). Včasih je dovolj samo nekaj sekund prebivati v tej popolni osredotočenosti in usmerjenosti na Boga, da bi izkusili njegovo usmiljenje. To so trenutki, v katerih postajamo sveti, kajti svet v izvornem pomenu besede pomeni ločen, oddeljen; ločen od samega sebe, svetnega, profanega, zemeljskega, od svoje padle narave in padlega sveta, v katerem živimo, in vsajen, vcepljen v Boga. To so trenutki, ki nas resnično spreminjajo v boljše ljudi, ljudi, ki vse bolj hrepenijo po Bogu in vse resničneje ljubijo bližnje.

Knjiga ne uči o zakramentih, o Cerkvi, o občestvu vernikov, o križu, o molitvi, o mnogih drugih pomembnih resnicah vere, pa vendar je resničen sad druženja z njo to, da pridobivamo zavedanje o Božji prisotnosti v zakramentih, Cerkvi, v križu, molitvi ...; pridobivanje zavedanja o Božji ljubezni in skrbi za vsakega človeka. Knjiga nas vodi v navado prebivanja v Bogu in neprestanega iskanja Božjega obličja. Šele v Božji prisotnosti smo sposobni resnično živeti svoje krščanstvo. Molitev nam postaja to, kar je njen prvi namen: prebivanje v Božji prisotnosti. Ta potreba po prihajanju v Božjo prisotnost se z molitve prenaša na liturgijo (bogoslužje), ki nam postaja vrelec možnosti prihajanja v Božjo prisotnost. Iz molitve in liturgije se rojeva osebni odnos z Gospodom, rojeva se neprenehna želja za popolnejšim spoznavanjem Boga, rojeva se novi odnos do samega sebe in bližnjih.

Kako je knjiga nastala?

Avtorica je po nekaj letih služenja Bogu in ljudem doumela, da njeno služenje ni niti približno prineslo pričakovanih sadov, čeprav si je za to zelo prizadevala in se žrtvovala. Še poraznejše od tega je, da ni prineslo sprememb niti v njeno lastno življenje; ni prišlo do metanoje – spreobrnjenja padle narave v vstajensko naravo, spreobrnjenja mišljenja in delovanja, od razmišljanja in delovanja po človeško do razmišljanja in delovanja po Božje; sama je po vsem tem ostala neizpolnjena in prazna, čeprav Jezus obljublja življenje v polnosti. Odločila se je, da bo odšla v samoto, v kateri je začela zaznavati Boga. Začela je svojo pozornost usmerjati le nanj. V samoti je doumela, da ga v resnici ne pozna. Veliko je vedela o njem, z vsemi močmi se je trudila, da bi mu služila, a v samoti je doumela, da ga lahko osebno, intimno spoznava samo, če ga išče z vsem srcem, če preživi čas v njegovi navzočnosti/prisotnosti. Začela je premišljevati Božjo besedo. Ni je več brala samo z namenom, da bi se o Bogu kaj naučila, ampak da bi ga osebno spoznala; začela je doživljati Jezusovo obljubljeno polnost, obilje. V tem času ji je mama težko zbolela in želela ji je približati Boga po Božji besedi, in sicer na način, da ji je vsakodnevno pisala misli, ki so izšle iz njenega premišljevanja o Božji prisotnosti. Vedela je, da njena mati v zadnjih dneh od vsega najbolj potrebuje Boga.  Želela ji je pomagati, da bi pogumno, brez strahu ali občutka zavrženosti, vstopila v Božjo prisotnost. Zato je vsakodnevno združila nekaj bibličnih vrstic in na njihovih osnovah napisala svoje razmišljanje, na način, kakor da jih sam Jezus izgovarja. To je na njeni mami pustilo tako globok vtis, da se je pogumno odločila napisati razmišljanja za celo leto, in ta razmišljanja (zaobjeta so v tej knjigi) so postala blagoslov milijonom kristjanom širom sveta.

Kako brati to knjigo?

Zgodaj zjutraj, ko nas nič ne moti pri premišljevanju prebranega. Nekatera besedila je dobro prebrati večkrat skozi dan. Milijoni ljudi v svetu vsakodnevno objavljajo na družbenih omrežjih in pošiljajo po e-pošti dnevna razmišljanja, ki so v knjigi za vsak dan. Knjiga ni zamenjava za naše dosedanje druženje z Bogom v molitvi ali, Bog ne daj, v zakramentih, ampak je vsakodnevna spodbuda za iskanje Božjega obličja v molitvi, zakramentih in služenju bližnjim. Če jo zares doumemo, bomo opazili, da nas ravno na ta način globlje povezuje z Bogom, čeprav tega nikjer izrecno ne predlaga. Knjiga še zdaleč ne bo dosegla polnega učinka, če je vsaj enkrat ne preberemo v celoti, zaželeno pa bi bilo, da to storimo vsakokrat, ko zaključimo letni ciklus branja.

Komu je knjiga namenjena?

Vsem, ki na kakršen koli način potrebujejo Boga, posebno tistim, ki ga najbolj potrebujejo in se nahajajo v težkih življenjskih situacijah. Obstaja seveda določena kategorija vernikov, katerim bo knjiga največji blagoslov. To so tisti, ki želijo živeti po evangeliju Jezusa Kristusa, tisti, ki se želijo vsakodnevno (kot sveta mati Terezija) napolnjevati z Bogom, da bi ga na najrazličnejše načine dajali drugim; tisti, ki želijo živeti polnost življenja. To je mogoče le, ko smo v Božji navzočnosti. Knjiga ne zavrača in odpravlja ničesar, kar smo do sedaj imeli v odnosu z Bogom, marveč nam ta odnos razsvetljuje in vanj prinaša razsežnost intimnejšega osebnega druženja z Bogom v njegovi navzočnosti.

Knjiga je v obliki molitvenika in gre v malo večji žep ter v vsako žensko torbico. Brez dvoma je lahko velik dar za marsikoga, ki Boga ne pozna, ki se je oddaljil od njega, ima o njem napačne ali površne predstave, je v težki in na videz breizhodni situaciji.

Josip Lončar

Prevedel in priredil: Boštjan Hari

Vir: book.hr

InStock
19,90 €
Na zalogi ( > 50 )
kos

Podrobnejši opis

Knjiga V tvoji navzočnosti je nabita z zelo kvalitetnimi, modrimi, koristnimi mislimi, razmišljanji in nasveti za vsak dan. Misli, stavki, besede, ki so v njej, ne tavajo v "zraku", niso neživljenjske, ampak nasprotno, temeljijo na svetopisemski misli, ki je zelo "prizemljena", je Božja in Resnica za človeka, kristjana.

Vsak človek nosi v sebi mnogo vprašanj v zvezi s prihodnostjo, smislom življenja, kako priti do sreče, zdravja, miru, uresničitve, z eno besedo, do "polnega", "razcvetenega" življenja. V tej knjigi bo vsak dobil mnogo pametnih, modrih in koristnih odgovorov.

Na nek način v preprostem, razumljivem, jeziku razlaga svetopisemsko misel. In prav zaradi tega nosi v sebi kvaliteto – ker "prevaja" Božje (svetopisemsko) sporočilo ljudem. S tem nežno in nevsiljivo vabi ljudi k branju knjige vseh Knjig – Božjega ljubezenskega pisma človeku – Svetega pisma.

Misli v njej so torej prežete, prepojene z biblično mislijo. Bralec spoznava Božji pogled na življenje na Zemlji, Božje načrte, nasvete, ki jih Bog daje človeku, da bi ta našel resnično in polno življenje. Bralec lahko preko vsakodnevnega prebiranja, v njej so misli za vsak dan v letu, začne vstopati Božjo miselnost, logiko, začne spoznavati, videti, in tudi čutiti, da hodi V Njegovi Navzočnosti, ki je dobri Oče in Ljubezen.

Prav zaradi preprostosti, konkretnosti, modrosti, ki se skriva v njej, je vredna branja. Ni zaman v ZDA uspešnica, z več kot 17 milijonov prodanih izvodov.

Knjiga je primerna tudi za darilo ob svetem obhajilu, krstu ali poroki.

Prevod: Neda Milos

Založnik: Slowatch d.o.o. 

Število strani: 400

Leto izdaje: 2017

ISBN: 9789612856380

Mere: 115 x 165

Vezava: trde, okrogle platnice

Recenzija

Priporočamo misli za vsak dan v letu

Knjiga nas uvaja v izkušnjo pristnega, osebnega spoznavanja Boga. Bog si od človeka neizmerno želi, da bi ga ta spoznaval – to je njegova želja in volja (prim. 1 Tim 2,4). Iz izkušnje spoznavanja Boga izvira življenje, ki mu lahko rečemo življenje v polnosti. To življenje ni odvisno od kakršnih koli življenjskih okoliščin, temveč izključno od našega osebnega odnosa z Bogom. On je neprestano navzoč in z nami, mi pa smo z njim le tedaj, ko si tega zavestno želimo. Željo po biti z njim, v njegovi navzočnosti, je ta knjiga prebudila v milijonih po svetu. Knjiga »V tvoji navzočnosti – naužij se miru v Njegovi navzočnosti« avtorice Sarah Young je v kratkem času postala svetovna uspešnica!

Duhovna spodbuda za vsak dan v letu

Avtorica v knjigi poskuša spodbuditi bralce, da bi se vsak dan v letu ukvarjali z določenimi razmišljanji in bi na ta način ustvarjali duhovne navade. S svojimi razmišljanji želi, da bi na dogodke in stvari začeli gledati z Božje večnostne perspektive, da bi prehajali od omejenih človeških, sebičnih, pogledov na Božjega, da bi spremenili način mišljenja in začeli razmišljati po Božje (Mr 8,33), da bi si v življenju prizadevali za bistveno in najpomembnejše (po bibličnih merilih), da bi tako Božja beseda v nas končno lahko obrodila obilne sadove (Mr 4,20).

Knjiga nas, enako kakor Katekizem katoliške Cerkve (2707), vabi na vsakodnevno premišljevanje Božje besede. Avtorica vsak dan vzame nekaj bibličnih vrstic in jih predstavi, izhajajoč iz celotnega konteksta in sporočila Svetega pisma, v obliki zamišljenega neposrednega Jezusovega govora bralcu. Pozor! Pri tem ne gre za Jezusova neposredna sporočila, v obliki »nareka« avtorici, ne gre za »privatno razodetje«, marveč za osebna razmišljanja, do katerih lahko prek premišljevanja pride vsak od nas. Dnevne misli avtorice so odličen zgled vernika, ki s srcem išče Gospoda in premišljuje njegove besede. Katekizem katoliške Cerkve nas spodbuja, naj si v prvi vrsti prizadevamo za premišljevalno molitev (2708). V tem je avtorica velik zgled.

Največja vrednost dela

Največja vrednost knjige je, da bralca uvede v svet premišljevanja Božje besede, v svet premišljevalne molitve, ki je v krščanskem svetu izredno zapostavljena. Na zelo preprost način uvede bralca v molitev, ki je nujna, da »poglobimo prepričanja vere, prebudimo spreobrnjenje srca in okrepimo voljo hoditi za Kristusom« (KKC 2708; 2705-2707; KKC 2655, 2688). Če bralec vsakodnevno pozorno prebira in premišljuje njena kratka razmišljanja, lahko opazi vse tri omenjene sadove premišljevalne molitve. Bralca bo spodbudila, da bo začel premišljevati še druge biblične vrstice in odlomke, slavilne, bogoslužne pesmi, liturgične in druge molitve.  Ta knjiga nikogar ne bo pustila ravnodušnega. Prevedena je v 29 jezikov, v kratkem času je postala svetovna uspešnica, prodanih prek 17. milijonov izvodov, samo na Poljskem je do sedaj prodanih prek 80.000 izvodov, na Hrvaškem prek 6.000, v Sloveniji pa prek 2.000 (v dobrih dveh letih). Za knjigo s krščansko vsebino je to neverjetna številka.

Zasnova knjige

Koliko smo do sedaj slišali ali prebrali dobrih besed, ki so nas spodbudile k sprejetju odločitve, da se bomo v nečem popravili, spremenili in postali boljši ljudje?! Izgleda, da je večina teh naših odločitev končala kakor seme, ki je padlo na prva tri tla Jezusove prilike O sejalcu. Čeprav smo se zelo trudili in se trdno odločili, nam v mnogočem ni uspelo vztrajati; nikakor nismo mogli obroditi trajnega sadu. Ne gre za to, da si ne bi želeli ali trudili, marveč nam enostavno ne uspeva. Mnogi so zaradi tega prenehali s spreminjanjem samih sebe (beri: lastna spreobrnjenja). Tolažijo in sklicujejo se na prirojen značaj, ki je zanje nespremenljiv, ali na vzgojo ipd. Ta neuspeh poskušajo nadomestiti (kompenzirati) z večjo pobožnostjo ali udejanjanjem dobrih del. Tega (pobožnosti in dobrih del) nikakor ne smemo opustiti, a spreminjanje samega sebe je daleč najpomembnejše, ker prinaša notranjo radost in mir, saj razveseljuje Boga in naše bližnje. S krstom smo se rodili za novo vrsto življenja, a zdi se, da nismo dokončno razumeli, kako to novo življenje živeti. Katere so teme knjige? Knjiga se ne ukvarja s temami, ki jih obravnavajo mnoge druge krščanske knjige – ne govori o molitvi, pobožnostih, zakramentih, žrtvah, odrešenju, odkupitvi ...

Uživanje Božje navzočnosti, prisotnosti

Redki kristjani znajo uživati v novem življenju, darovanem pri krstu. Od nekristjanov se razlikujemo najbolj po tem, da v nas po svojem Duhu prebiva Bog. Kristjani moremo torej – za razliko od vseh ostalih ljudi – uživati posebno Božjo prisotnost, kakor edino zdravi morejo uživati zdravje, edino svobodni svobodo ... Vsi vemo, da sta, uživati nekaj in uživati v tem, dva povsem različna pojma. Lahko imamo najboljši in najpravičnejši politični sistem ter najboljše vremenske pogoje, in vendar v njih ne uživamo; lahko smo popolnoma zdravi, a v zdravju ne uživamo. Lahko imamo v svoje srce izlito Božjo ljubezen, a v njej niti najmanj ne uživamo. Ta knjiga nas uvede v zavestno uživanje Božje prisotnosti.

Življenje v sedanjosti

Mnogi od nas preveč časa preživijo v preteklosti ali prihodnosti; ko razmišljamo o tem, kaj bi morali narediti bolje, ali o tem, kaj bi lahko naredili, da bi nam bilo v prihodnosti bolje, ne vidimo, kaj se nam dogaja sedaj. Mnogi so preživeli večji del svojega življenja, a niso ozavestili naravnih lepot, ki jih je Bog ustvaril, da bi v njih uživali; ne zavedajo se ljudi, s katerimi živijo in – kar je najhujše – ne zavedajo se Boga ne v sebi ne okoli sebe. Medtem ko zaskrbljeni gledamo v prihodnost, ne vidimo mnogih majhnih stvari, ki bi nas v tem trenutku lahko razveselile. Jezus nas na več mestih opozarja, da nam ni potrebno tesnobno skrbeti za jutri, ampak se moramo usmeriti na današnji dan, na sedanji trenutek. On je že v jutrišnjem dnevu in skrbi za to, kar nas bo pričakalo. Eden od glavnih predpogojev življenja v polnosti je, da se ga sploh začnemo zavedati, kajti živimo ga lahko le v sedanjem trenutku.

Nič nas ne more ločiti

Bog nas nikoli ne bo prenehal ljubiti. Ne glede na karkoli bomo storili, on nas bo vedno čakal kakor izgubljenega sina iz Lukove prilike. Nič nas ne more ločiti od Ljubezni, ki nas je odrešila na križu. Bog nas ne preneha ljubiti, mi smo tisti, ki ga zaradi različnih vzrokov prenehamo ljubiti. Po vztrajnem druženju s knjigo se bo ta resnica naselila v nas in bo slej ko prej obrodila sad. Če ne prej, se je bomo spomnili pred smrtjo, in se tedaj vrnili k Jezusu, ki nas je prišel rešit in ne obsodit.

Išči moje obličje

V vseh štirih evangelijih ni niti besede o Jezusovem telesnem izgledu, pa vendar celotno Sveto pismo opisuje Boga. Starozavezni izraz iskanja Božjega obličja ni nič drugega kot stalna želja po spoznanju Boga – želja da bi ga vedno bolj pristno spoznavali. V Janezovem evangeliju Jezus govori, da je večno življenju v spoznavanju Boga (Jn 17,3).

Jezus, zaupam vate

Knjiga nas spodbuja k neprestanemu zaupanju v Boga. Bog nam je potreben v absolutno vsaki življenjski situaciji, čeprav se tega včasih sploh ne zavedamo. Celoviti smo lahko šele tedaj, ko se globoko zavedamo, da smo združeni z njim. Ravno ta celovitost, ta popolnost, je tisto, kar nas tako neustavljivo privlači in vleče k njemu. Ko jo enkrat izkusimo, jo vedno iščemo. Ta celovitost je kot mana, ki so jo morali Judje nabirati vsak dan znova in ki jih je vsako jutro pričakala sveža.

Radost

Kakor sem mi veselimo veselja svojih otrok, tako se Bog veseli našega veselja. Nešteto je stvari, katerih se lahko stalno veselimo: človeške dobrote, resnice, miru, nežnosti, sloge, prijateljstva, odpuščanja; lepega vremena, prekrasne narave, lepe umetnosti, lastnega dela in ustvarjanja, vsakodnevne hrane, obleke ... V Božji prisotnosti se učimo zavedanja tega, kar nas lahko razveseli oziroma kakor pravi Božja Beseda – zares se lahko veselimo šele v Bogu, ko svet opazujemo z njegovimi očmi.

Mir

Živimo v svetu nemira, norenja, hitenja, strahov, neprestanih skrbi. V vsem tem lahko uživamo Jezusov mir. Ta mir izvira iz spoznanja njegove prisotnosti, njegove vsemogočnosti, njegove ljubezni. V Jezusov mir vstopamo, ko se zavedamo, da nam je na razpolago, globoko v nas in okoli nas. Knjiga nam pomaga k zavedanju ponujenega Božjega miru v Jezusu, daje nam nasvete, kako vanj vstopati in ga izkušati.

Spremljevalec na življenjski poti

Jezus je naš stalni prijatelj, ki je vse na naši poti pripravil za naše dobro. Če se ga ne zavedamo in če skozi dan korakamo z mislimi v prihodnosti, bomo zgrešili blagoslove, ki bi jih lahko prejeli le v sedanjosti. On ne bo reševal vseh naših problemov, ne bo odstranil vseh naših križev, ne bo premagal vseh naših nasprotnikov, pa vendar bomo kljub vsemu temu, v potovanju z njim, uživali. V večjih življenjskih bolečinah bomo imeli priložnost izkusiti njegovo ljubezen, v večjih stresnih situacijah bomo izkusili njegov večji mir, v življenjskih radostih se bomo naučili zahvaljenja in slavljenja njega, v osamljenosti bomo bolj izkušali njegovo bližino ... Ko se bomo naučili zavedanja njegove prisotnosti, bodo naše molitve, svete maše, naše čaščenje in slavljenje usmerjeni nanj. On bo naš cilj, vse ostalo pa samo sredstva, po katerih lahko uživamo v njegovi prisotnosti. Brezpogojna Božja ljubezen, njegova stalna prisotnost v nas, njegova stalna radost, veselje, njegov neopisljivi mir, življenje v polnosti, v celovitosti, njegovo neprestano odpuščanje ... so samo nekatera od Jezusovih obljub, ki so mnogim vernikom tako oddaljena in jim izgledajo tako utopična, da jih nedvomno imajo za krivoverstvo. Knjiga govori o pridobivanju teh obljub kot o celoživljenjskem procesu, ki se neprestano razvija ob našem pristnem spoznavanju Boga, in ki se bo zaključil v večnosti.

Knjiga je v obliki molitvenika in gre v malo večji žep ter v vsako žensko torbico. Brez dvoma je lahko velik dar za marsikoga, ki Boga ne pozna, ki se je oddaljil od njega, ima o njem napačne ali površne predstave, je v težki in na videz breizhodni situaciji.

Josip Lončar

Prevedel in priredil: Boštjan Hari

vir: book.hr

InStock
19,90 €
Na zalogi ( > 50 )
kos
© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto kerigma

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

  1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
  2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
  3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.