Brezplačna dostava za nakupe nad 5.000,00 € .

Splošni pogoji poslovanja

S spletno stranjo www.kerigma.si upravlja Kerigma, Zavod za spodbujanje krščanskih vrednot, Ljubljana.

 

Podatki:

Kerigma, Zavod za spodbujanje krščanskih vrednot

Podutiška cesta 152

1000 Ljubljana

E-pošta: info@kerigma.si

Matična številka: 6741266000

Davčna številka: 41262727

TRR: SI56 0205 9026 1252 127

Zavod Kerigma ni davčni zavezanec

 

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.kerigma.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo:

 

•             Nakupovanje (možnosti in oblike)

•             Načini dostave

•             Čas dostave

•             Plačilne pogoje

•             Cene

•             Prednaročila

•             Vračilo blaga

•             Reklamacije

•             Varovanje osebnih podatkov

•             Druga določila

 

Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje prodajalca in kupca.

NAKUPOVANJE

Spletna stran www.kerigma.si obiskovalcem predstavlja prodajni program Zavoda Kerigma in njenih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig v fizični ali elektronski obliki (e-knjiga).

Naročilo zavezuje tako Zavod Kerigmo kot prodajalca in kupca, ki želi opraviti spletni nakup preko strani www.kerigma.si  ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih Zavoda Kerigma in bo dostopno potrošniku.

NAČINI DOSTAVE

Za dostavo naročil uporabljamo storitve Pošte Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ga kupec  navede kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete pri najbližji enoti Pošte Slovenije v skladu s Splošnimi pogoji in določili Pošte Slovenije. Strošek poštnine znaša 2,7€ (ddv vključen) in ni vštet v ceno artikla, kupljenega preko spletne strani www.kerigma.si 

NASLOVI ZA DOSTAVO

Izdelek lahko kupcu dostavimo na vsak naslov v Sloveniji ali tujini. Naročila pravnih oseb lahko dostavimo le na naslov uradnega sedeža podjetja ali naslove uradnih poslovnih enot. V primeru dostave v tujino, so stroški dostave zvišani glede na uradni cenik pošiljanja v tujino Pošte Slovenije. O stroških dostave v tujino bo Zavod Kerigma kupca obvestil pred pošiljanjem naročenega izdelka.

Spletnih naročil na sedežu Zavoda Kerigma ni možno prevzemati.

Vsa naročila, ki so bila preko spletne strani www.kerigma.si  sprejeta med delavniki do 13:00 ure, bodo odposlana še isti dan (za delovni dan v Republiki Sloveniji upoštevamo vsak dan med ponedeljkom in petkom, sobot, nedelj in praznikov ne štejemo kot delovne dneve).  Glede na to, da imamo artikle na zalogi, bodo ti do vas dostavljeni znotraj treh delovnih dni (običajno že naslednji delovni dan), v skladu s splošnimi pogoji dostave Pošte Slovenije.

STROŠEK DOSTAVE

Če ob izdelku eksplicitno ni navedeno opozorilo o brezplačni dostavi ob nakupu, strošek dostave naročenih izdelkov plača kupec.  V primeru nakupa večjega števila enakih izdelkov (isti izdelek v večih izvodih se šteje kot najmanj dva enaka izdelka), na to posebej opozorite ob naročilu izdelka. Vsak izdelek je namreč odpremljen v ločeni embalaži, ob nakupu večjega števila enakih izvodov (najmanj dva) bomo embalažo ustrezno prilagodili in s tem ustrezno znižali strošek pošiljanja in dostave, vendar ta ne bo nižji od osnove, ki znaša 2,7€ (ddv vključen).  V tem znesku so zajeti stroški manipulacije in pakiranja izdelka ter stroški poštnine.

V primeru dostave v tujino, so stroški dostave zvišani glede na uradni cenik pošiljanja v tujino Pošte Slovenije. O stroških dostave v tujino bo Zavod Kerigma kupca obvestil pred pošiljanjem naročenega izdelka.

PLAČILNI POGOJI

Zavod Kerigma omogoča nakup blaga s plačilom po povzetju ter s plačilom po predračunu.

Če izberete plačilo po predračunu, boste na vaš e-mail prejeli predračun in ko bo le-ta plačan, bo naročeni izdelek/i tudi odposlan. V primeru, da e-pošte ne uporabljate, vam bomo predračun poslali po navadni pošti, ta oblika dostave predračuna pa potem zamakne rok dostave za čas, ki ga v svojem poslovanju določajo splošni pogoji pisemskih pošiljk v notranjem prometu Pošte Slovenije.

Dokler kupnina ni  v celoti poravnana, in njeno nakazilo razvidno v bančnemu sistemu Zavoda Kerigma, je izdelek last Zavoda Kerigma.

V primeru plačila po povzetju boste naročilo plačali dostavljavcu Pošte Slovenije ob prevzemu.

Pri plačilu predračuna vam vaša banka preko katere poslujete, lahko zaračuna dodaten strošek vezan na transakcijo v skladu s Splošnimi pogoji banke.  Ti stroški niso zajeti v ceno izdelka ali poštnine.

CENE

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 9,5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost.

Redna cena je priporočena maloprodajna cena artikla. Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema izdelkov, in sicer na enega od dveh načinov:

- da vrne izdelek na Zavod Kerigma v roku 15-ih dni od datuma prejema izdelka,

- ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti Zavod Kerigma preko e-pošte oz. navadne pošte, ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na Zavod Kerigma vrne naročeni izdelek oz. izdelke. Stroški dostave vrnjenega blaga bremenijo pošiljatelja.

Pogoj v obeh primerih je, da kupec, ki želi odstopiti od pogodbe, vrne izdelek na naslov Zavoda Kerigma,  nepoškodovan in v nespremenjeni količini ter v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so pogoji izpolnjeni, Zavod Kergima kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

- izpolnjevanja pogodbe ali

- sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

 

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Obrazec za odstop od pogodbe/vračilo blaga

Zavod Kerigma vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja Zavod Kerigma oz. podjetje, ki za Zavod Kerigma opravlja promet s poštnimi pošiljkami, torej Pošta Slovenije.

Pri prodajnih pogodbah lahko Zavod Kerigma zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega izdelka ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj.

Če je kupec izdelek že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči Zavodu Kerigmi, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona. Šteje se, da kupec pravočasno vrne izdelek, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila izdelka.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Kupec ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če ga Zavod Kerigma ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Kupec z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena zakona, torej ZVPpot (Uradni list 38/2014)«.

REKLAMACIJE

Izjavljamo in se obenem zavezujemo, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (info@kerigma.si) v 15-ih dneh po prejemu naročenih izdelkov.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd, poškodovane strani, kot je neberljiv tisk, ipd). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti  Zavodu Kerigma v roku dveh mesecev od dneva, ko je odkril napako. Napako mora natančno opisati in Zavodu Kerigma omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila Zavoda Kerigma, ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil Zavod Kerigma. Ta določila so v skladu z ZVPpot.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

- odpravi napako na blagu ali

- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

- blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali

- vrne plačani znesek.

 

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta kupec in prodajalec reševala sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec dovoljuje, da Zavod Kerigma vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na spletno stran www.kerigma.si, zbiramo izključno za interne potrebe oz. za izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007), ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru in pogoji ne bomo posredovali tretji osebi.

Zavod Kerigma lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko Zavod Kerigma uporablja le osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, če je to kupec podal, ter naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko Zavod Kerigma obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna ter dostopna na spletni strani www.kerigma.si

OSTALA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice, ki jih odreja Zakon o varstvu potrošnikov.

Vsi zgoraj navedeni pogoji in pravila so zavezujoči tako za kupca kot tudi za Zavod Kerigma.

V primeru, da se pred ali med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@kerigma.si

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto kerigma

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

  1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
  2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
  3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.