Splošni pogoji poslovanja

S spletno stranjo www.kerigma.si upravlja Kerigma, Zavod za spodbujanje krščanskih vrednot, Ljubljana.

 

Podatki:

Kerigma, Zavod za spodbujanje krščanskih vrednot

Podutiška cesta 152

1000 Ljubljana

E-pošta: info@kerigma.si

Matična številka: 6741266000

Davčna številka: 41262727

TRR: SI56 0205 9026 1252 127

Zavod Kerigma ni davčni zavezanec

 

POGOJI POSLOVANJA

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.kerigma.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov, s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje ter določajo:

 

•             Nakupovanje (možnosti in oblike)

•             Načini dostave

•             Čas dostave

•             Plačilne pogoje

•             Cene

•             Prednaročila

•             Vračilo blaga

•             Reklamacije

•             Varovanje osebnih podatkov

•             Druga določila

 

Kupec potrjuje, da je seznanjen in se strinja s prodajnimi pogoji. Naročilo kupca ima značaj pogodbe in zavezuje prodajalca in kupca.

NAKUPOVANJE

Spletna stran www.kerigma.si obiskovalcem predstavlja prodajni program Zavoda Kerigma in njenih partnerjev ter omogoča nakupovanje izdanih knjig v fizični ali elektronski obliki (e-knjiga).

Naročilo zavezuje tako Zavod Kerigmo kot prodajalca in kupca, ki želi opraviti spletni nakup preko strani www.kerigma.si  ter ima značaj pogodbe. Naročilo skupaj z računom se hrani v prostorih Zavoda Kerigma in bo dostopno potrošniku.

NAČINI DOSTAVE

Za dostavo naročil uporabljamo storitve Pošte Slovenije. Naročene izdelke dostavimo na naslov, ki ga kupec  navede kot naslov za dostavo. Dostave potekajo večinoma v dopoldanskem času. V primeru, da v času dostave pošiljke ne morete prevzeti, jo lahko kasneje, v roku 15 dni, prevzamete pri najbližji enoti Pošte Slovenije v skladu s Splošnimi pogoji in določili Pošte Slovenije. Strošek poštnine znaša 2,7€ (ddv vključen) in ni vštet v ceno artikla, kupljenega preko spletne strani www.kerigma.si 

NASLOVI ZA DOSTAVO

Izdelek lahko kupcu dostavimo na vsak naslov v Sloveniji ali tujini. Naročila pravnih oseb lahko dostavimo le na naslov uradnega sedeža podjetja ali naslove uradnih poslovnih enot. V primeru dostave v tujino, so stroški dostave zvišani glede na uradni cenik pošiljanja v tujino Pošte Slovenije. O stroških dostave v tujino bo Zavod Kerigma kupca obvestil pred pošiljanjem naročenega izdelka.

Spletnih naročil na sedežu Zavoda Kerigma ni možno prevzemati.

Vsa naročila, ki so bila preko spletne strani www.kerigma.si  sprejeta med delavniki do 13:00 ure, bodo odposlana še isti dan (za delovni dan v Republiki Sloveniji upoštevamo vsak dan med ponedeljkom in petkom, sobot, nedelj in praznikov ne štejemo kot delovne dneve).  Glede na to, da imamo artikle na zalogi, bodo ti do vas dostavljeni znotraj treh delovnih dni (običajno že naslednji delovni dan), v skladu s splošnimi pogoji dostave Pošte Slovenije.

STROŠEK DOSTAVE

Če ob izdelku eksplicitno ni navedeno opozorilo o brezplačni dostavi ob nakupu, strošek dostave naročenih izdelkov plača kupec.  V primeru nakupa večjega števila enakih izdelkov (isti izdelek v večih izvodih se šteje kot najmanj dva enaka izdelka), na to posebej opozorite ob naročilu izdelka. Vsak izdelek je namreč odpremljen v ločeni embalaži, ob nakupu večjega števila enakih izvodov (najmanj dva) bomo embalažo ustrezno prilagodili in s tem ustrezno znižali strošek pošiljanja in dostave, vendar ta ne bo nižji od osnove, ki znaša 2,7€ (ddv vključen).  V tem znesku so zajeti stroški manipulacije in pakiranja izdelka ter stroški poštnine.

V primeru dostave v tujino, so stroški dostave zvišani glede na uradni cenik pošiljanja v tujino Pošte Slovenije. O stroških dostave v tujino bo Zavod Kerigma kupca obvestil pred pošiljanjem naročenega izdelka.

PLAČILNI POGOJI

Zavod Kerigma omogoča nakup blaga s plačilom po povzetju ter s plačilom po predračunu.

Če izberete plačilo po predračunu, boste na vaš e-mail prejeli predračun in ko bo le-ta plačan, bo naročeni izdelek/i tudi odposlan. V primeru, da e-pošte ne uporabljate, vam bomo predračun poslali po navadni pošti, ta oblika dostave predračuna pa potem zamakne rok dostave za čas, ki ga v svojem poslovanju določajo splošni pogoji pisemskih pošiljk v notranjem prometu Pošte Slovenije.

Dokler kupnina ni  v celoti poravnana, in njeno nakazilo razvidno v bančnemu sistemu Zavoda Kerigma, je izdelek last Zavoda Kerigma.

V primeru plačila po povzetju boste naročilo plačali dostavljavcu Pošte Slovenije ob prevzemu.

Pri plačilu predračuna vam vaša banka preko katere poslujete, lahko zaračuna dodaten strošek vezan na transakcijo v skladu s Splošnimi pogoji banke.  Ti stroški niso zajeti v ceno izdelka ali poštnine.

CENE

Cene izdelkov in poštnine so izražene v evrih (EUR) in že vključujejo 9,5 % oz. 22 % davek na dodano vrednost.

Redna cena je priporočena maloprodajna cena artikla. Pridržujemo si pravico do sprememb cen ter pravico do napake pri objavi cene.

VRAČILO BLAGA

Kupec ima pravico odstopiti od pogodbe o nakupu v 15 dneh od prejema izdelkov, in sicer na enega od dveh načinov:

- da vrne izdelek na Zavod Kerigma v roku 15-ih dni od datuma prejema izdelka,

- ali, da o odstopu v roku 15-ih dni pisno obvesti Zavod Kerigma preko e-pošte oz. navadne pošte, ter v 15-ih dneh po oddaji tega obvestila na Zavod Kerigma vrne naročeni izdelek oz. izdelke. Stroški dostave vrnjenega blaga bremenijo pošiljatelja.

Pogoj v obeh primerih je, da kupec, ki želi odstopiti od pogodbe, vrne izdelek na naslov Zavoda Kerigma,  nepoškodovan in v nespremenjeni količini ter v obliki, kot ga je prejel. V kolikor so pogoji izpolnjeni, Zavod Kergima kupcu povrne celotno kupnino, vključno s stroški poštnine.

43.d člen ZVPot (Uradni list 38/2014)

Z uveljavitvijo pravice do odstopa od pogodbe iz 43.č člena tega zakona prenehajo obveznosti strank glede:

- izpolnjevanja pogodbe ali

- sklenitve pogodbe, kadar je dal ponudbo za sklenitev pogodbe potrošnik.

 

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila.

Obrazec za odstop od pogodbe/vračilo blaga

Zavod Kerigma vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom kot ga je uporabil kupec, razen če je kupec izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če kupec zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Kupec ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja Zavod Kerigma oz. podjetje, ki za Zavod Kerigma opravlja promet s poštnimi pošiljkami, torej Pošta Slovenije.

Pri prodajnih pogodbah lahko Zavod Kerigma zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega izdelka ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je izdelek poslal nazaj.

Če je kupec izdelek že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči Zavodu Kerigmi, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona. Šteje se, da kupec pravočasno vrne izdelek, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila izdelka.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka. Kupec ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če ga Zavod Kerigma ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43.b člena.

Kupec z uveljavljanjem pravice do odstopa od pogodbe ne prevzema nobenih obveznosti razen obveznosti iz tega člena ter četrtega odstavka 43.d člena in 43.e člena zakona, torej ZVPpot (Uradni list 38/2014)«.

REKLAMACIJE

Izjavljamo in se obenem zavezujemo, da bomo upoštevali vse reklamacije, ki jih bomo prejeli pisno ali po elektronski pošti (info@kerigma.si) v 15-ih dneh po prejemu naročenih izdelkov.

Za skrite oziroma stvarne napake je v veljavi reklamacijski rok, ki ga predpisujejo veljavni pravilniki v Republiki Sloveniji. Gre za napake, pri katerih blago nima lastnosti, ki so potrebne za njegovo normalno rabo (npr. zamešane strani v knjigi, prazne strani ipd, poškodovane strani, kot je neberljiv tisk, ipd). Pri takšni napaki lahko kupec uveljavlja svoje pravice, če obvesti  Zavodu Kerigma v roku dveh mesecev od dneva, ko je odkril napako. Napako mora natančno opisati in Zavodu Kerigma omogočiti, da stvar pregleda. Ne odgovarjamo za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena.

Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šestih mesecev od izročitve. V primeru pravilnega obvestila Zavoda Kerigma, ima kupec pravico zahtevati, da se odpravi napaka na blagu ali da se vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali da se vrne plačani znesek. Ta pravica ugasne s potekom dveh let od dneva, ko je kupec o stvarni napaki obvestil Zavod Kerigma. Ta določila so v skladu z ZVPpot.

Po 37.c členu ZVPot ima potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, pravico od prodajalca zahtevati, da:

- odpravi napako na blagu ali

- vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali

- blago z napako zamenja z novim, brezhibnim blagom ali

- vrne plačani znesek.

 

Pridržujemo si pravico do presojanja upravičenosti reklamacije.

Vse spore bosta kupec in prodajalec reševala sporazumno. Če to ne bo mogoče, bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Kupec dovoljuje, da Zavod Kerigma vzpostavi, vodi, vzdržuje in upravlja s pridobljenimi osebnimi podatki. Podatke, ki jih posredujete na spletno stran www.kerigma.si, zbiramo izključno za interne potrebe oz. za izvedbo naročila. Zavezujemo se, da bomo s podatki ravnali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS št. 86/2004, 94/2007), ter da bomo vse podatke uporabljali izključno za lastno evidenco in jih v nobenem primeru in pogoji ne bomo posredovali tretji osebi.

Zavod Kerigma lahko uporablja osebne podatke posameznikov, ki jih je zbral iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja dejavnosti, tudi za namene ponujanja blaga, storitev, zaposlitev ali začasnega opravljanja del z uporabo poštnih storitev, telefonskih klicev, elektronske pošte ali drugih telekomunikacijskih sredstev (v nadaljnjem besedilu: neposredno trženje z namenom izboljšanja uporabniške izkušnje) v skladu z določbami tega poglavja, če drug zakon ne določa drugače.

Za namene neposrednega trženja lahko Zavod Kerigma uporablja le osebne podatke, ki jih je zbral v skladu s prejšnjim odstavkom: osebno ime, naslov stalnega ali začasnega prebivališča, telefonsko številko, če je to kupec podal, ter naslov elektronske pošte. Na podlagi osebne privolitve posameznika lahko Zavod Kerigma obdeluje tudi druge osebne podatke, občutljive osebne podatke pa le, če ima za to osebno privolitev posameznika, ki je izrecna in praviloma pisna ter dostopna na spletni strani www.kerigma.si

OSTALA DOLOČILA

Kupcu pripadajo vse pravice, ki jih odreja Zakon o varstvu potrošnikov.

Vsi zgoraj navedeni pogoji in pravila so zavezujoči tako za kupca kot tudi za Zavod Kerigma.

V primeru, da se pred ali med nakupom pojavijo težave, nas o tem prosimo nemudoma obvestite na elektronski naslov info@kerigma.si

Želimo vam obilo prijetnih in ugodnih nakupov v naši spletni trgovini!

© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani kerigma poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu kerigma
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.