Ali veš, da je največja želja Boga, da bi spoznavali? Se zavedaš, koliko koristi ti to prinaša? Bi rad napredoval v odnosu z Bogom, napredoval osebnostno in duhovno? Bi rad odkril smisel svojega življenja, bolje spoznal sebe in Boga? Bi rad poglobil oz. spremenil način svoje molitve, ker ob sedanji doživljaš praznino,  monotonost itd.? Morda veš, katera oblika pogovora z Bogom (molitve) prinaša največ sadov in koristi krščanskemu življenju? Ni vsaka molitev dobra molitev in ni res, da vsaka molitev prinaša sadove, koristi in ne nazadnje tudi uslišanja ...

 

Vse to in še več ponuja odlični tečaj Spoznavanje Boga (figulus). Nedvomno spada med najboljše ponudbe za duhovno in osebnostno rast.

 

Na območju Ljubljane poteka 7. skupin v živo (Vič, Podutik, Štepanja vas), nekaj pa jih vodimo tudi pa preko video platforme ZOOM.

 

Nekaj prostih mest:

 

V živo ali na daljavo preko zooma: 

 

1. Ponedeljek: 18.00 - 20.00 (Lj – Podutik, Podutiška cesta 152: v živo ali na daljavo preko zooma)

2. Ponedeljek: 20.10 - 22.00 (na daljavo preko zoom-a)

3. Torek: 20.10 - 22.00 (na daljavo preko zoom-a)

4. Torek: 9.00 - 11.00 (Lj - Vič, Antonov dom ali na daljavo preko zoom-a)

5. Torek: 8.30 - 10.30; 20.00 - 22.00 (na daljavo preko zoom-a)

6. Četrtek, 20.00 - 22.00 (na daljavo preko zoom-a)

 

Tečaje Spoznavanje Boga vodita:

 

Boštjan Hari (mag. teol.)

dr. Polona Vesel Mušič 

 

Z veseljem bi tečaj vodili tudi v vaši župniji. Lahko vam ga brezplačno predstavimo. Za začetek je potrebno vsaj 7 udeležencev, največ pa 8. Kontaktirajte nas na info@kerigma.si 

 

Prijava

 

 

Pričevanja udeležencev

 

»Tečaj figulus mi je všeč zato, ker se mi zdi metoda študija Svetega pisma drugačna in sveža. Velikokrat mi Božja beseda spregovori in odgovori na mojo trenutno življenjsko situacijo. Zelo me obogati razmišljanje mojih sošolk in sošolcev, velikokrat si zaupamo tudi zelo osebne izkušnje. Pravi biser pa je naš voditelj, ki nam odpira nove vidike Besede in vedno z duhovno odprtostjo in občutkom za nas tečajnike vsako srečanje pelje in pripelje do konca z molitvijo! Vsak teden komaj čakam na torek, ko imamo srečanje!« (V. R.)

 

»Tečaj figulus je, za mene, češnja na smetani, v smislu duhovnega napredovanja. Sveto Pismo postane, preko tega tečaja, resnično živa Božja Beseda... in skupina je čudovita, kjer je vsak 'tečajnik' brat, sestra v medsebojni duhovni povezanosti ... Hvala Bogu, da me je pripeljal na tečaj figulus« (V. S.)

 

»Tečaj figulus ti postavi tvojo sliko o tem, kdo Jezus Kristus je, 'na glavo'. Odkrivaš ga na novo, ko si dovoliš, da ignoriraš, kar 'misliš, da veš' - šele takrat ti sam svetopisemski tekst spregovori na novo in na polno. Figulus mi je najljubša in najboljša metoda za srečanje z Njim preko zapisane besede« (M. K.)

 

»Tečaj figulus mi je všeč, ker oblikuje moje srce, ne da bi jaz sploh to vedela oz. imela kakšno znanje Svetega pisma. Vse kar naredim je to, da v torek, ko je tečaj figulusa, pridem v prostore tečaja in pustim Svetemu Duhu, da deluje. Na tečaj velikokrat pridem žalostna, polna skrbi, zmedena, utrujena od obveznosti... odhajam polna notranjega spoznanja in veselja. Dobim krila. Kot bi popila red bull. Všeč mi je tudi vodenje, ker naš vodja, daje prednost Svetemu Duhu in je del nas. Najlepša je molitev ob koncu srečanja, kjer s posebnim občutkom, vodja tečaja, poveže nas, vse naše najbližje, in tiste, ki nas prosijo za molitev, z našim Stvarnikom. Torej v torek nima nič prednosti pred tečajem in ni nobenih izgovorov. Komaj ČAKAM« (L. Š.)

Metoda figulus je sestavljena iz sedmih korakov. V nadaljevanju je kratka razlaga vsakega.

 

1. Korak se imenuje BRANJE, ko počasi beremo določen svetopisemski tekst, da ga lahko z zaprtimi očmi vizualiziramo (si ga predstavljamo in spremljamo dogajanje). Tudi branja se moramo naučiti, saj je potrebno brati v tonu in hitrosti kot to lahko spremlja npr. 8 letni otrok. Besedo je potrebno »videti« in doživeti.

 

2. Korak smo poimenovali PRIPOVEDOVANJE. V tem koraku se moramo naučiti poslušati in čim bolj podrobno pripovedovati in obnoviti slišani odlomek. Vsaka beseda Svetega pisma je pomembna, je seme, ki ga Sejalec vrže in pada proti tlom. To seme vsebuje v sebi življenje in želi pasti v odprto, rodovitno zemljo. Vsaka beseda je na določenem mestu z namenom, zato je prav, da poznamo tudi podrobnosti.

 

3. Korak je MEDITACIJA. Na tem mestu si najprej postavljamo vsa mogoča vprašanja, ki nam pridejo na pamet. Pri tem nam lahko pomaga misel, kaj bi nas ob tem odlomku spraševali 6., 7., ali 8. let stari otroci. V tem koraku ni cilj, da dobimo vse odgovore, ampak, da zastavljamo prava vprašanja. Od najbolj osnovnih do bolj konkretnih in globljih. Učimo se pristopati k Bogu in njegovi besedi kot otroci, ki so polni vedoželjnosti, radovednosti, vprašanj, zanimanja. Jezus nas spodbuja, naj postanemo kot oni (prim. Mt 18,3). Voditelj pomaga udeležencem pri postavljanju dobrih vprašanj za osebno premišljevanje, po podelitvi pa pomaga pri odgovarjanju na najbolj bistvena v vezi z odlomkom, če je potrebno.

Bistvo meditacije je, da najprej razmišljamo o tekstu na intelektualen način. Ko izgubimo vse ideje in utihnemo, takrat nastopi Sveti Duh. Ideje in misli, ki jih dobimo v tem trenutku, so sad delovanja Svetega Duha. Na ta način se bomo v življenju naučili prepoznavati vzgibe Svetega Duha.

 

4. Korak je v tem, DA SE OBRNEMO K JEZUSU, da vso pozornost usmerimo Nanj. V tem trenutku smo povabljeni, da izpovemo v svojem srcu Jezusu enega ali največ tri stavke (notranja molitev). Torej, kaj je tisto, kar lahko na podlagi teksta rečemo Jezusu. Morda je to le namig in začudenje, saj do sedaj nismo poznali Jezusa v tem pogledu.

 

5. Korak je PODELITEV IZKUŠNJE Z DRUGIMI člani v skupini. Drug drugemu povemo do katerih spoznanj in dilem smo prišli pri meditaciji. Če se nas neka beseda iz teksta dotakne in jo nosimo v svojem srcu, je to rhema (beseda srca), logos pa je zapisana beseda v Svetem pismu. Pri meditaciji prehajamo iz vere razuma (iz logosa) v vero srca (rhema), kar v tem koraku delimo z drugimi. Na besedah srca (rhema) sedaj stojimo in se vedno bolj dvigamo k Jezusu.

 

6. Korak je MOLITEV NA PODLAGI SPOZNANJ. V teh spoznanjih in prošnjah se obrnemo k Bogu, kar je molitev.

 

7. Korak je na koncu, ko MOLIMO DRUG ZA DRUGEGA. Ta molitev je zelo dragocena, saj je na podlagi izkušnje živega srečanja z Njim.

 

Tečaj Spoznavanje Boga (lat. lončar)

Ljudje si želimo, da nas Bog posluša, ko ga česa prosimo. Smo kdaj razmišljali, da si tudi On želi, da ga poslušamo? Kaj je pomembneje, da nas On posluša ali mi Njega? Ali veš, da je največja želja Boga, da bi ga spoznavali? Si ga želiš spoznavati takšnega, kot je? Bi se rad Bogu približal? Si želiš doživeti Njegovo bližino? Bi se rad naučil, kako vstopati v Božjo bližino, navzočnost? Se zavedaš, koliko koristi ti prinaša dobra molitev? Ali veš, da premišljevalna molitev prinaša največ koristi/sadov tistemu, ki moli? Bi se je rad naučil? Si želiš bolje razumeti evangelije in Sveto pismo? Ali veš, da nepoznavanje Svetega pisma pomeni nepoznavanje Kristusa? Se zavedaš, da lahko najbolj duhovno in osebnostno rasteš ob druženju z Božjo besedo? Tam spoznavaš Boga in sebe v realni luči. Ali veš, da je čas z Božjo besedo nujno potreben za osebnostno in duhovno rast? Se zavedaš, da so besede, zapisane v Svetem pismu, kakor semena polnosti življenja, ki jih v nas ›meče‹ Bog, ko ga pozorno poslušamo?

Če si želiš poglabljati odnos z Bogom, duhovno in osebnostno rasti, dobrodošel/-la. Prijaviš se lahko na info@kerigma.si

V čem je posebnost tečaja spoznavanja Boga (figulus)?

  • omogoča konkretno spoznavanje Boga po Jezusu in samega sebe.To nam omogoča duhovno in osebnostno rast
  • omogoča srečevanje z Bogom preko njegove Besede
  • ob premišljevalni molitvi se udeleženci (na)učijo tudi molitve v srcu
  • Obe sta najpomembnejši za duhovno in osebnostno rast.
  • Posameznik v družbi bratov in sester napreduje v osebni in skupni molitvi, v duhovni in osebnostni rasti

Posameznik ob Bogu spoznava tudi sebe in človeško naravo kot tako, ranjeno in ozdravljeno, saj preživlja čas v navzočnosti Njega, ki je »Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9)

Tečaj Figulus ponuja vernikom, kristjanom in vsem iskalcem Resnice (doživljenjski) tečaj, na katerem se posameznik uči brati, poslušati Božjo besedo, uči se notranje in premišljevalne molitve (prim. KKC 2705-2724), da bi ob zakramentalnem življenju rojeval polnost sadov krščanskega življenja. 

Pričevanja udeležencev

»Tečaj figulus mi je všeč zato, ker se mi zdi metoda študija Svetega pisma drugačna in sveža. Velikokrat mi Božja beseda spregovori in odgovori na mojo trenutno življenjsko situacijo. Zelo me obogati razmišljanje mojih sošolk in sošolcev, velikokrat si zaupamo tudi zelo osebne izkušnje. Pravi biser pa je naš voditelj, ki nam odpira nove vidike Besede in vedno z duhovno odprtostjo in občutkom za nas tečajnike vsako srečanje pelje in pripelje do konca z molitvijo! Vsak teden komaj čakam na torek, ko imamo srečanje!« (V.R.)

»Tečaj figulus je, za mene, češnja na smetani, v smislu duhovnega napredovanja. Sveto Pismo postane, preko tega tečaja, resnično živa Božja Beseda... in skupina je čudovita, kjer je vsak 'tečajnik' brat, sestra v medsebojni duhovni povezanosti ... Hvala Bogu, da me je pripeljal na tečaj figulus« (V.S.)

»Tečaj figulus ti postavi tvojo sliko o tem, kdo Jezus Kristus je, 'na glavo'. Odkrivaš ga na novo, ko si dovoliš, da ignoriraš, kar 'misliš, da veš' - šele takrat ti sam svetopisemski tekst spregovori na novo in na polno. Figulus mi je najljubša in najboljša metoda za srečanje z Njim preko zapisane besede« (M.K.)

»Tečaj figulus mi je všeč, ker oblikuje moje srce, ne da bi jaz sploh to vedela oz. imela kakšno znanje Svetega pisma. Vse kar naredim je to, da v torek, ko je tečaj figulusa, pridem v prostore tečaja in pustim Svetemu Duhu, da deluje. Na tečaj velikokrat pridem žalostna, polna skrbi, zmedena, utrujena od obveznosti... odhajam polna notranjega spoznanja in veselja. Dobim krila. Kot bi popila red bull. Všeč mi je tudi vodenje, ker naš vodja, daje prednost Svetemu Duhu in je del nas. Najlepša je molitev ob koncu srečanja, kjer s posebnim občutkom, vodja tečaja, poveže nas, vse naše najbližje, in tiste, ki nas prosijo za molitev, z našim Stvarnikom. Torej v torek nima nič prednosti pred tečajem in ni nobenih izgovorov. Komaj ČAKAM« (L.Š.)

Deli na družbenih omrežjih
© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani kerigma poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežij.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb "POTRJUJEM". Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu kerigma
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnih mest ali jih odstraniti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnica velike večine sodobnih spletnih mest.

×