Brezplačna dostava za nakupe nad 5.000,00 € .

Na območju Ljubljane poteka 7. skupin (Vič, Podutik, Štepanja vas)

Nekaj prostih mest:

 1. Štepanja vas (župnišče), (vsak torek od 9:00 - 11:00)
 2. Štepanja vas (župnišče), (vsak torek od 17:00 - 19:00)

Prosti termini prek spletnega programa ZOOM (navodila za uporabo lahko dobite ob prijavi):

V juniju 2020 bomo odprli dva termina, ki bosta odprta do zasedenosti mest (10). Spodaj je prijava. Prvi srečanji bosta 3. oziroma 5. junija.

 1. sreda, 18.00 - 20.00 (voditelj: Polona Vesel Mušič)
 2. petek, 20.00 - 22.00 (voditelj: Boštjan Hari)

Z veseljem bi tečaj vodili tudi pri vas, v vaši župniji. Za začetek je potrebno vsaj 5 udeležencev, največ pa 8. Kontaktirajte nas. Lahko vam ga za začetek predstavimo.

Kaj je tečaj Figulus?

Odličen Tečaj Figulus je nedvomno ena najboljših ponudb za duhovno in osebnostno rast. Zakaj? Ker se v njem srečujemo z živim Bogom in ga spoznavamo takšnega kot je, iz »prve roke«. Ob tem spoznavamo tudi sebe, v realni luči, z Božje perspektive. Z drugimi besedami, Bog sam nam prek Jezusa razkriva, kdo je Bog, istočasno pa, kdo je človek, kakšno vrednost ima, kje je šibak, slaboten, kakšen je njegov smisel, kje je obdarjen, nadarjen ... To more vsak posameznik odkrivati, ko pozorno vstopa v zgodbe in besede, zapisane v Svetem pismu. Brez spoznavanja Boga in sebe, človek ne more osebnostno rasti, napredovati. Kajti samo Bog nam v polnosti odkriva, kdo je On in kdo je človek. 

Tečaj Figulus omogoča torej spoznavanje Boga in srečevanje z Njim prek besede, čemur z eno besedo smemo reči »hranjenje duše«. Ko poslušamo Božje besede in o njih premišljujemo, vstopamo v območje Boga in se »hranimo« z Njegovo bližino, življenjem – ko spoznavamo resnico glede živlenja na zemlji, dobivamo odgovore na življenjska vprašanja ... Vsi doživljamo, da nas vsako novo spoznanje resnice v zvezi z odnosi, vzgojo, smislom življenja, trpljenja, smrti, posmrtnega življenja, zla ... – pomiri, potolaži, okrepi, daje zagon, upanje.

V Svetem pismu piše: »Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša« (Iz 55,2-3). Danes velik del zahodnega prebivalstva skrbi za svoje telo. Večina jih uživa dobro, kvalitetno, zdravo hrano. Zavedamo se, da od sladkarij in hitre prehrane ne moremo živeti, sicer bomo zboleli. Kakor naše telo, tudi naša duša potrebuje zdravo – kvalitetno hrano, sicer se počuti prazna, neizpolnjena, žalostna, polna je skrbi, strahov, nemira, razočaranj, zagrenjenosti ... Žal dušo mnogi ne hranijo s pravo hrano – s »pravimi besedami in informacijami« -, zato je posledično v njej toliko skrbi, strahov, obupa, žalosti, praznine, tesnobe ... Če torej želimo, da naša duša uživa dobro hrano, če želimo, da uživa v »sočnih jedeh«, da »živi« - je v miru in odsotnosti nepotrebnih skrbi in strahov, da »diha neobremenjeno« – je nenadomestljivo nujno, da poslušamo besede njenega Stvarnika in jih sprejemamo. Na ta način ji dajemo zdravo, sočno hrano, ki jo zadovoljuje, teši, dviguje, ozdravlja, osvobaja, ji daje moči ... Ker je duša večna, neumrljiva, jo lahko v polnosti nahrani le nekaj, kar je večnega. Bog je večen, on nas je ustvaril in zato nas lahko le On v polnosti teši. 

V veliki meri človeško dušo osrečujejo in »hranijo« dobri medčloveški odnosi, vsi doživljamo, kako nas dobre, pozitivne besede ljudi (pohvale, potrditve, izkazovanje zaupanja, ponosa) in njihova dejanja (sprejemanje, poslušanje, pozornost, skrb za nas ...) osrečujejo, dvigujejo od znotraj, »pobožajo« našo dušo, po drugi strani pa nas negativne, žaljive, sramotilne besede ljudi ranijo, prizadenejo, tolčejo k tlom. Iz tega sledi, da je bistveno za človeka – kar ga resnično osrečuje – odnos, bistvo odnosa je komunikacija, bistvo komunikacije pa je beseda. Zato je še kako pomembno, katere besede poslušamo in s katerimi se »hranimo«. 

Ker so Božje besede Resnica, v njih ni kančka laži, prevare, goljufije, ker je Bog sam odnosno bitje in oseba ..., je nujno, če želimo živeti, dobro, kvalitetno življenje, da jih spoznavamo, sprejemamo in potem iz njih živimo. Jezus nam pravi: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). S tem nam je jasno povedal, naj si v življenju ne prizadevamo samo in izključno za to, da bi bil naš trebuh sit, kajti v tem ni polnosti življenja – resnične sreče, ampak naj se hranimo prvenstveno z vsako besedo, ki prihaja iz Božjih ust. 

Kako se z njo hranimo?

Da jo pozorno poslušamo, sprejemamo, premišljujemo, ne le sami, ampak tudi v skupnosti, in potem po njej živimo. Človek, ki bo skrbel samo zato, da bo imel »sit trebuh«, zadovoljene telesne potrebe, ne bo živel polnega življenja, ker to njegove duše ne nasičuje. S tem zapostavlja svoji notranji del osebnosti, dušo, ki je hrana ne more nikoli resnično osrečevati. Če torej želimo dvigniti kakovost našega življenja, zaživeti polnost življenja, je edina pot, da se začnemo hraniti z besedami Boga. Brez te »hrane« ne moremo priti do polnosti življenja. 

Katoličani imamo izjemen privilegij, saj nas Bog hrani, poleg vsakdanjega kruha za telo, še s svojimi besedami ter telesom in krvjo svojega Sina, Jezusa Kristusa. Brez tega ni polnosti življenja za človeka. 

Tečaj figulus resnično pomaga in pripomore k temu, da tedensko, poleg evharistije, hranimo svojo dušo s sočnimi jedmi – besedami Boga.

Lahko ga vodimo tudi v vaši župniji. Za začetek mora biti vsaj 5 udeležencev in največ 8. Lahko ga pridemo predstaviti tudi vašemu župnijskemu občestvu. 

Prijava

Poglejmo si na kratko, za kakšno metodo gre:

1. Korak se imenuje BRANJE, ko počasi beremo določen svetopisemski tekst, da ga lahko z zaprtimi očmi vizualiziramo (si ga predstavljamo in spremljamo dogajanje). Tudi branja se moramo naučiti, saj je potrebno brati v tonu in hitrosti kot to lahko spremlja npr. 8 letni otrok. Besedo je potrebno »videti« in doživeti.

2. Korak smo poimenovali PRIPOVEDOVANJE. V tem koraku se moramo naučiti poslušati in čim bolj podrobno pripovedovati in obnoviti slišani odlomek. Vsaka beseda Svetega pisma je pomembna, je seme, ki ga Sejalec vrže in pada proti tlom. To seme vsebuje v sebi življenje in želi pasti v odprto, rodovitno zemljo. Vsaka beseda je na določenem mestu z namenom, zato je prav, da poznamo tudi podrobnosti.

3. Korak je MEDITACIJA. Na tem mestu si najprej postavljamo vsa mogoča vprašanja, ki nam pridejo na pamet. Pri tem nam lahko pomaga misel, kaj bi nas ob tem odlomku spraševali 6., 7., ali 8. let stari otroci. V tem koraku ni cilj, da dobimo vse odgovore, ampak, da zastavljamo prava vprašanja. Od najbolj osnovnih do bolj konkretnih in globljih. Učimo se pristopati k Bogu in njegovi besedi kot otroci, ki so polni vedoželjnosti, radovednosti, vprašanj, zanimanja. Jezus nas spodbuja, naj postanemo kot oni (prim. Mt 18,3). Voditelj pomaga udeležencem pri postavljanju dobrih vprašanj za osebno premišljevanje, po podelitvi pa pomaga pri odgovarjanju na najbolj bistvena v vezi z odlomkom, če je potrebno.

Bistvo meditacije je, da najprej razmišljamo o tekstu na intelektualen način. Ko izgubimo vse ideje in utihnemo, takrat nastopi Sveti Duh. Ideje in misli, ki jih dobimo v tem trenutku, so sad delovanja Svetega Duha. Na ta način se bomo v življenju naučili prepoznavati vzgibe Svetega Duha.

4. Korak je v tem, DA SE OBRNEMO K JEZUSU, da vso pozornost usmerimo Nanj. V tem trenutku smo povabljeni, da izpovemo v svojem srcu Jezusu enega ali največ tri stavke (notranja molitev). Torej, kaj je tisto, kar lahko na podlagi teksta rečemo Jezusu. Morda je to le namig in začudenje, saj do sedaj nismo poznali Jezusa v tem pogledu.

5. Korak je PODELITEV IZKUŠNJE Z DRUGIMI člani v skupini. Drug drugemu povemo do katerih spoznanj in dilem smo prišli pri meditaciji. Če se nas neka beseda iz teksta dotakne in jo nosimo v svojem srcu, je to rhema (beseda srca), logos pa je zapisana beseda v Svetem pismu. Pri meditaciji prehajamo iz vere razuma (iz logosa) v vero srca (rhema), kar v tem koraku delimo z drugimi. Na besedah srca (rhema) sedaj stojimo in se vedno bolj dvigamo k Jezusu.

6. Korak je MOLITEV NA PODLAGI SPOZNANJ. V teh spoznanjih in prošnjah se obrnemo k Bogu, kar je molitev.

7. Korak je na koncu, ko MOLIMO DRUG ZA DRUGEGA. Ta molitev je zelo dragocena, saj je na podlagi izkušnje živega srečanja z Njim.

V čem je posebnost tečaja Figulus?

 • omogoča konkretno spoznavanje Boga po Jezusu in samega sebe za duhovno in osebnostno rast
 • omogoča srečevanje z Bogom preko njegove Besede
 • ob premišljevalni molitvi se udeleženci (na)učijo tudi molitve v srcu
 • Obe sta najpomembnejši za duhovno in osebnostno rast.
 • Posameznik v družbi bratov in sester napreduje v osebni in skupni molitvi, v duhovni in osebnostni rasti

Posameznik ob Bogu spoznava tudi sebe in človeško naravo kot tako, ranjeno in ozdravljeno, saj preživlja čas v navzočnosti Njega, ki je »Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9)

Tečaj Figulus ponuja vernikom, kristjanom in vsem iskalcem Resnice (doživljenjski) tečaj, na katerem se posameznik uči brati, poslušati Božjo besedo, uči se notranje in premišljevalne molitve (prim. KKC 2705-2724), da bi ob zakramentalnem življenju rojeval polnost sadov krščanskega življenja. 

Pričevanja udeležencev

»Tečaj figulus mi je všeč zato, ker se mi zdi metoda študija Svetega pisma drugačna in sveža. Velikokrat mi Božja beseda spregovori in odgovori na mojo trenutno življenjsko situacijo. Zelo me obogati razmišljanje mojih sošolk in sošolcev, velikokrat si zaupamo tudi zelo osebne izkušnje. Pravi biser pa je naš voditelj, ki nam odpira nove vidike Besede in vedno z duhovno odprtostjo in občutkom za nas tečajnike vsako srečanje pelje in pripelje do konca z molitvijo! Vsak teden komaj čakam na torek, ko imamo srečanje!« (V.R.)

»Tečaj figulus je, za mene, češnja na smetani, v smislu duhovnega napredovanja. Sveto Pismo postane, preko tega tečaja, resnično živa Božja Beseda... in skupina je čudovita, kjer je vsak 'tečajnik' brat, sestra v medsebojni duhovni povezanosti ... Hvala Bogu, da me je pripeljal na tečaj figulus« (V.S.)

»Tečaj figulus ti postavi tvojo sliko o tem, kdo Jezus Kristus je, 'na glavo'. Odkrivaš ga na novo, ko si dovoliš, da ignoriraš, kar 'misliš, da veš' - šele takrat ti sam svetopisemski tekst spregovori na novo in na polno. Figulus mi je najljubša in najboljša metoda za srečanje z Njim preko zapisane besede« (M.K.)

»Tečaj figulus mi je všeč, ker oblikuje moje srce, ne da bi jaz sploh to vedela oz. imela kakšno znanje Svetega pisma. Vse kar naredim je to, da v torek, ko je tečaj figulusa, pridem v prostore tečaja in pustim Svetemu Duhu, da deluje. Na tečaj velikokrat pridem žalostna, polna skrbi, zmedena, utrujena od obveznosti... odhajam polna notranjega spoznanja in veselja. Dobim krila. Kot bi popila red bull. Všeč mi je tudi vodenje, ker naš vodja, daje prednost Svetemu Duhu in je del nas. Najlepša je molitev ob koncu srečanja, kjer s posebnim občutkom, vodja tečaja, poveže nas, vse naše najbližje, in tiste, ki nas prosijo za molitev, z našim Stvarnikom. Torej v torek nima nič prednosti pred tečajem in ni nobenih izgovorov. Komaj ČAKAM« (L.Š.)

2.6.2017

Tečaj Figulus (lat. lončar)

- celoživljenjski tečaj spoznavanja Boga in srečevanje z Njim prek Njegove besede

Ljudje si želimo, da nas Bog posluša, ko ga česa prosimo. Smo kdaj razmišljali, da si tudi On želi, da ga poslušamo?

Kaj je pomembneje, da nas On posluša ali mi Njega?

Ali veš, da je največja želja Boga, da bi ga spoznavali? Si ga želiš spoznavati takšnega, kot je?

Bi se rad Bogu približal? Si želiš doživeti Njegovo bližino? Bi se rad naučil, kako vstopati v Božjo bližino, navzočnost?

Se zavedaš, koliko koristi ti prinaša dobra molitev?

Ali veš, da premišljevalna molitev prinaša največ koristi/sadov tistemu, ki moli? Bi se je rad naučil?

Si želiš bolje razumeti evangelije in sploh Sveto pismo?

Ali veš, da je nepoznavanje Svetega pisma povezano z nepoznavanjem Kristusa?

Bi rad spoznal, se naučil in prakticiral notranjo molitev – molitev v srcu in krščansko meditacijo?

Se zavedaš, da lahko resnično rasteš le ob druženju z besedami Boga, kjer odkrivaš in spoznavaš Boga in sebe v realni luči? Edinole Sveto pismo kot ›reflektor‹ razkriva realnost človeške narave.

Ali veš, da je čas z Božjo besedo nujno potreben za osebnostno in duhovno rast?

Se zavedaš, da so besede, zapisane v Svetem pismu, kakor semena polnosti življenja, ki jih v nas ›meče‹ Bog, ko ga pozorno poslušamo?

Če je tvoj odgovor da, dobrodošel. Prijaviš se lahko na info@kerigma.si. Levo zgoraj so PROSTI TERMINI na območju Ljubljane.

Zagotavljamo ti, da boš na tečaju Figulus resnično rastel v odnosu z Bogom, v odnosu do sebe in do sočloveka; resnično boš ob druženju z Bogom in njegovo besedo rastel kot človek in prihajal do mnogih spoznanj, ki dvigajo kvaliteto življenja ter vodijo v polnost življenja, katero nam podarja Jezus.

Tečaj Figulus - tečaj spoznavanja Boga in srečevanje z Njim prek Besede

Si resnično želiš naučiti moliti – se srečevati in graditi svoj odnos z živim Bogom? Molitev je srečanje človeka z Bogom. To je srečanje celotnega človeka z Bogom, srečanje, ki izpolnjuje, osvobaja, zdravi, usmerja, dviga, tolaži, pomirja, razveseljuje, krepča ... Molitev je proces, po katerem človek postaja svet (celovit – vcepljen/vsajen v Boga). Molitev je mnogo več od izgovarjanja naučenih besed in formul. Molitev je naš odnos z Jezusom oziroma Troedinim Bogom.

Kako ta odnos ohranjati in poglabljati?

Največja Božja želja je, da bi ga spoznavali (prim. 1 Tim 2,4; Jn 17,3). V tem je človekova največja sreča, saj spoznava Tistega, ki more potešiti njegova največja in najgloblja hrepenenja. Človek preko spoznavanja Boga spoznava tudi sebe – v realni luči. To mu najbolj pomaga pri duhovni in osebnostni rasti. Boga spoznavamo po Jezusu, o Njem pa beremo v Svetem pismu: kakšen je, kaj je počel, o čem je govoril, kako je ravnal v različnih situacijah, kaj je učil, kako je ozdravljal, opogumljal, opominjal, odpuščal …

Če želimo z Jezusom vstopiti v oseben odnos, ga moramo spoznati in doživeti v srečanju. Najbolje ga spoznavamo preko Svetega pisma, ker je tam najbolj natančno opisan. Sv. Hieronim je zapisal: »Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa.« Iz tega sledi, da Boga ne moremo spoznavati, če ne beremo njegovih besed. Ne moremo reči, da ljubimo Boga, če nimamo časa brati pisem, ki nam jih je dal. Če ljubimo Boga, bomo ljubili tudi njegovo besedo. Ko molimo, nas Bog posluša. Ko beremo Sveto pismo, poslušamo Boga. Smo kdaj pomislili, kaj je pomembneje: da nas Bog posluša ali da mi poslušamo Boga?

Dogaja se nam, da mislimo, da Jezusa/Boga poznamo »dovolj«, ali da ni nobene potrebe, da bi ga spoznavali bolj in bolj. S tem se odtegnemo, prikrajšamo za številne milosti, blagoslove, neprecenljiva spoznanja, ki nam jih Jezus podarja preko svoje besede, kjer razodeva, kdo je pravzaprav Bog in kdo človek. Zaradi »nezainteresiranosti« spoznavanja Jezusa ne morem(o) duhovno in osebnostno rasti, napredovati. Ko si vzamemo čas Zanj, ne le za zahvaljevanje, slavljenje, prošnje..., ampak tudi za branje, poslušanje in premišljevanje njegove besede/nauka, slednje je ključno za duhovno rast, se srečujemo z Njim in ga moremo globlje in globlje spoznavati, doživljati. Posledično se kristjanovo življenje začne spreminjati. Postaja rodovitnejše (gl. KKC 2705+), polnejše, kvalitetnejše. Tu se namreč na poseben način srečujemo z Njim in ga spoznavamo takšnega kot je, ne takšnega kot mislimo, da je. Ker nam v našem duhovnem življenju pogosto »manjka« tovrstnega druženja z Njim, Jezusa posledično površno poznamo. O njem imamo neko vedenje, »predstave« (kdo naj bi On bil), za katere ni samoumevno, da so bolj ali manj »pravilne«, saj jih mnogi kristjani ne soočamo/primerjamo z razodetjem, evangelijem. V dobi informacij lahko zasledimo številne izkrivljene informacije o Jezusu. Ne zavedamo se, da nas napačne, površne, plitke predstave, držijo v zmoti in posledično ovirajo osebnostno ter duhovno rast. Nezanimanje, nezainteresiranost za spoznavanje Boga, ki nam je prinesel »zmagoslavno, rešenjsko, lepo, dobro novico«, nas prikrajša za neprecenljiva spoznanja, milosti, darove.

Božja beseda namreč razodeva, razkriva, odkriva tako Boga kot tudi človeka. Človeka, ranjeno Božjo podobo, želi ozdraviti in spremeniti, preobraziti v Kristusovo podobo. Zato se tečaj imenuje figulus (lončar), saj nas Bog želi (pre)oblikovati iz »starega človeka« (Ef 4,22) v »novega« (Ef 2,15), kakor lončar »popravlja«, preoblikuje izdelek iz gline. Jezusa, Boga nikakor ne moremo spoznavati, če ne prebiramo, poslušamo, premišljujemo Njegove besede. Skladno s tem zatrjuje tudi KKC: »Kristjan mora redno premišljevati, sicer je podoben prvim trem tlom iz prilike o sejalcu (prim. Mr 4,4-7.15-19). Krščanska molitev si prizadeva v prvi vrsti za premišljevanje 'Kristusovih skrivnosti'« (KKC 2707-2708).

Brez premišljevanja Kristusovih skrivnosti smo torej podobni »prvim trem tlom« (prim. Mr 4,4-7.15-19), za katera Jezus pravi, da ne (ob)rodijo nobenih sadov, da so nerodovitna. Iz tega sledi, da kristjan zaradi umanjkanja premišljevalne molitve, ne more obroditi polnosti sadov krščanskega življenja, saj nas »premišljevanje tistega, kar beremo, vodi do tega, da si to prisvojimo, ko to soočimo s samim seboj« (KKC 2706).

Tečaj figulus nedvomno spada med najboljše tečaje za duhovno in osebnostno rast. Zakaj? Ker so v zapisani besedi Boga navzoči nešteti koristni nasveti in odgovori na najpomembnejša življenjska vprašanja. Tam se osebno srečujemo z Njim, ki se nam razodeva in nam odkriva resnico življenja. Tam tudi spoznavamo sebe v realni luči, kar je pogoj za rast in napredek. Bolj ko človek spoznava Boga, tem bolj njegovo življenje postaja kvalitetnejše, mirnejše, polnejše, tudi sredi vsakdanjih stisk in preizkušenj. V življenju posameznika se tako začne uresničevati Jezusova trditev: »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti, (iz)obilju« (prim. Jn 10,10).

Tečaj je namenjen tistim, ki se še nikoli niso srečali z Božjo besedo kot tudi tistim, ki se z njo že dlje časa ukvarjajo. Z veseljem bi tečaj predstavili tudi v vaši župniji in ga, v kolikor bi se odločili, tudi vodili. Število udeležencev je najmanj 6 in največ 8.

Ta metoda vključuje naslednje korake: branje izbranega odlomka, pripovedovanje, meditacija, molitev v srcu, medsebojna podelitev izkušnje v skupini, sklepna molitev in nazadnje še molitev drug za drugega.

Srečanje traja 2. uri, število udeležencev v skupini je omejeno na 8. Potrebna je predhodna prijava za posamezno skupino.

Pričevanja udeležencev: 

»Tečaj figulus mi je všeč zato, ker se mi zdi metoda študija Svetega pisma drugačna in sveža. Velikokrat mi Božja beseda spregovori in odgovori na mojo trenutno življenjsko situacijo. Zelo me obogati razmišljanje mojih sošolk in sošolcev, velikokrat si zaupamo tudi zelo osebne izkušnje. Pravi biser pa je naš voditelj, ki nam odpira nove vidike Besede in vedno z duhovno odprtostjo in občutkom za nas tečajnike vsako srečanje pelje in pripelje do konca z molitvijo! Vsak teden komaj čakam na torek, ko imamo srečanje!« (V.R.)

»Tečaj figulus je, za mene, češnja na smetani, v smislu duhovnega napredovanja. Sveto Pismo postane, preko tega tečaja, resnično živa Božja Beseda... in skupina je čudovita, kjer je vsak 'tečajnik' brat, sestra v medsebojni duhovni povezanosti ... Hvala Bogu, da me je pripeljal na tečaj figulus« (V.S.)

»Tečaj figulus ti postavi tvojo sliko o tem, kdo Jezus Kristus je, 'na glavo'. Odkrivaš ga na novo, ko si dovoliš, da ignoriraš, kar 'misliš, da veš' - šele takrat ti sam svetopisemski tekst spregovori na novo in na polno. Figulus mi je najljubša in najboljša metoda za srečanje z Njim preko zapisane besede« (M.K.)

»Tečaj figulus mi je všeč, ker oblikuje moje srce, ne da bi jaz sploh to vedela oziroma imela kakšno znanje o Svetem pismu. Vse kar naredim je to, da v torek, ko je tečaj figulus, pridem v prostore tečaja in pustim Svetemu Duhu, da deluje. Na tečaj velikokrat pridem žalostna, polna skrbi, zmedena, utrujena od obveznosti... odhajam pa polna notranjega spoznanja in veselja. Dobim krila. Kot bi popila red bull. Všeč mi je tudi vodenje, ker naš vodja, daje prednost Svetemu Duhu in je del nas. Najlepša je molitev ob koncu srečanja, kjer s posebnim občutkom, vodja tečaja, poveže nas, vse naše najbližje, in tiste, ki nas prosijo za molitev, z našim Stvarnikom. Torej v torek nima nič prednosti pred tečajem in ni nobenih izgovorov. Komaj ČAKAM« (L.Š.)

© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Ta spletna stran za svoje pravilno delovanje uporablja piškotke.  Ti piškotki ne shranjujejo osebnih podatkov.  Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov.

Več informacij
×
Politika piškotkov za spletno mesto kerigma

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, ki jih strežnik pošlje uporabnikovemu brskalniku med pregledovanjem spletne strani. Prejeti piškotek se nato namesti na napravo (računalnik, tablica, pametni telefon), s katero brskamo po spletni strani.

Spletne strani uporabljajo različne tipe piškotkov.

 1. Spletna stran uporablja piškotke, ki so nujni za osnovno delovanje strani in med drugim omogoča uporabniku dodajanje izdelka v košarico, prehod na zaključek nakupa itd.
 2. Spletna stran uporablja piškotke za zbiranje informacij o uporabi strani. Ti piškotki za sledenje omogočajo analizo obiskov in pregledane vsebine. Ti piškotki so anonimni in ne omogočajo sledenja specifično identificiranih uporabnikov.
 3. Spletna stran uporablja piškotke, ki omogočajo anaonimno sledenje informacij. Ti piškotki za oglaševanje so v uporabi za prilagoditev našega oglaševanja vašim potrebam.

Z nadaljnjo uporabo te spletne strani se strinjate z našo politiko piškotkov. Nastavitve piškotkov lahko kadarkoli spremenite s klikom na povezavo v nogi te strani.

Vaše nastavitve

Ti piškotki so vedna omogočeni in so nujni za osnovno delovanje spletne strani. Torej piškotki, ki si vas zapominjo, da boste lahko nemoteno brskali po spletnih straneh. V to skupino sodijo piškotki, ki so uporabljeni za to, da si spletno mesto zapomni vaš vnos v spletne obrazce, nakupovalno košarico ipd. Obvezni so, saj, med drugim, zagotavljajo varnost in tako preprečujejo zlorabe sistemov.

Ti analitični piškotki nam omogočajo, da z uporabo anonimnega sledenja izboljšamo funkcionalnost strani. Prav tako nam omogočajo, da lažje identificiramo produkte, ki bi bili za vas zanimivi. V nekaterih primerih je prednost teh piškotkov izboljšanje hitrosti za obdelovanje vaših zahtev, zaznavanje in shranjevanje vaših nastavitev ter pomoč pri povezavi s socialnimi omrežji.Če teh piškotkov ne izberete, so rezultat lahko slabša priporočila in počasnejše delovanje spletnega mesta. Prav tako bo otežena povezava s socialnimi omrežji, kot so Facebook, Twitter, Google+ ipd.

Ti piškotki zbirajo informacije, s katerimi prilagodimo oglaševanje vašemu okusu, preferencam in željam. Te podatke uporablja tako naša spletna stran kot tudi partnerske in druge spletne strani. Zbrani podatki so anonimni in ne vsebujejo nobenih osebnih podatkov, ki ste jih morda delili z nami. Če teh piškotkov ne boste izbrali, bodo morda oglasi, ki jim boste izpostavljeni, manj primerni za vas.