Brezplačna dostava za nakupe nad 5.000,00 € .

Na območju Ljubljane poteka 7. skupin "v živo" (Vič, Podutik, Štepanja vas), pa tudi preko video platforme ZOOM (gl. spodaj)

Nekaj prostih mest (v času epidemije potekajo vse skupine preko ZOOM-a):

  1. torek: 20.00 - 22.00 (Lj - Podutik, Podutiška cesta 152)
  2. torek: 9.00 - 11.00; 17.00 - 19.00; 19.30 - 21.30 (Lj - Štepanja vas (župnišče)

Prosti termini, ki vedno potekajo online preko video platforme ZOOM (navodila za uporabo lahko dobite ob prijavi):

  1. torek, 17.00 - 19.00; 19.30 - 21.30
  2. četrtek, 20.00 - 22.00 

Z veseljem bi tečaj vodili tudi pri vas, v vaši župniji. Za začetek je potrebno vsaj 5 udeležencev, največ pa 8. Kontaktirajte nas. Lahko vam ga za začetek predstavimo.

Kaj je tečaj spoznavanja Boga (biblični tečaj figulus)?

Odličen biblični Tečaj Figulus je nedvomno ena najboljših ponudb za duhovno in osebnostno rast. Zakaj? Ker se v njem srečujemo z živim Bogom in ga spoznavamo takšnega kot je, iz »prve roke«. Ob tem spoznavamo tudi sebe, v realni luči, z Božje perspektive. Z drugimi besedami, Bog sam nam prek Jezusa razkriva, kdo je Bog, istočasno pa, kdo je človek, kakšno vrednost ima, kje je šibak, slaboten, kakšen je njegov smisel, kje je obdarjen, nadarjen ... To more vsak posameznik odkrivati, ko pozorno vstopa v zgodbe in besede, zapisane v Svetem pismu. Brez spoznavanja Boga in sebe, človek ne more osebnostno rasti, napredovati. Kajti samo Bog nam v polnosti odkriva, kdo je On in kdo je človek. 

Tečaj Figulus omogoča torej spoznavanje Boga in srečevanje z Njim prek besede, čemur z eno besedo smemo reči »hranjenje duše«. Ko poslušamo Božje besede in o njih premišljujemo, vstopamo v območje Boga in se »hranimo« z Njegovo bližino, življenjem – ko spoznavamo resnico glede živlenja na zemlji, dobivamo odgovore na življenjska vprašanja ... Vsi doživljamo, da nas vsako novo spoznanje resnice v zvezi z odnosi, vzgojo, smislom življenja, trpljenja, smrti, posmrtnega življenja, zla ... – pomiri, potolaži, okrepi, daje zagon, upanje.

V Svetem pismu piše: »Poslušajte, poslušajte me in jejte dobro, naj uživa v sočni jedi vaša duša. Nagnite svoje uho in pridite k meni, poslušajte in bo živela vaša duša« (Iz 55,2-3). Danes velik del zahodnega prebivalstva skrbi za svoje telo. Večina jih uživa dobro, kvalitetno, zdravo hrano. Zavedamo se, da od sladkarij in hitre prehrane ne moremo živeti, sicer bomo zboleli. Kakor naše telo, tudi naša duša potrebuje zdravo – kvalitetno hrano, sicer se počuti prazna, neizpolnjena, žalostna, polna je skrbi, strahov, nemira, razočaranj, zagrenjenosti ... Žal dušo mnogi ne hranijo s pravo hrano – s »pravimi besedami in informacijami« -, zato je posledično v njej toliko skrbi, strahov, obupa, žalosti, praznine, tesnobe ... Če torej želimo, da naša duša uživa dobro hrano, če želimo, da uživa v »sočnih jedeh«, da »živi« - je v miru in odsotnosti nepotrebnih skrbi in strahov, da »diha neobremenjeno« – je nenadomestljivo nujno, da poslušamo besede njenega Stvarnika in jih sprejemamo. Na ta način ji dajemo zdravo, sočno hrano, ki jo zadovoljuje, teši, dviguje, ozdravlja, osvobaja, ji daje moči ... Ker je duša večna, neumrljiva, jo lahko v polnosti nahrani le nekaj, kar je večnega. Bog je večen, on nas je ustvaril in zato nas lahko le On v polnosti teši. 

V veliki meri človeško dušo osrečujejo in »hranijo« dobri medčloveški odnosi, vsi doživljamo, kako nas dobre, pozitivne besede ljudi (pohvale, potrditve, izkazovanje zaupanja, ponosa) in njihova dejanja (sprejemanje, poslušanje, pozornost, skrb za nas ...) osrečujejo, dvigujejo od znotraj, »pobožajo« našo dušo, po drugi strani pa nas negativne, žaljive, sramotilne besede ljudi ranijo, prizadenejo, tolčejo k tlom. Iz tega sledi, da je bistveno za človeka – kar ga resnično osrečuje – odnos, bistvo odnosa je komunikacija, bistvo komunikacije pa je beseda. Zato je še kako pomembno, katere besede poslušamo in s katerimi se »hranimo«. 

Ker so Božje besede Resnica, v njih ni kančka laži, prevare, goljufije, ker je Bog sam odnosno bitje in oseba ..., je nujno, če želimo živeti, dobro, kvalitetno življenje, da jih spoznavamo, sprejemamo in potem iz njih živimo. Jezus nam pravi: »Človek naj ne živi samo od kruha, ampak od vsake besede, ki prihaja iz Božjih ust« (Mt 4,4). S tem nam je jasno povedal, naj si v življenju ne prizadevamo samo in izključno za to, da bi bil naš trebuh sit, kajti v tem ni polnosti življenja – resnične sreče, ampak naj se hranimo prvenstveno z vsako besedo, ki prihaja iz Božjih ust. 

Kako se z njo hranimo?

Da jo pozorno poslušamo, sprejemamo, premišljujemo, ne le sami, ampak tudi v skupnosti, in potem po njej živimo. Človek, ki bo skrbel samo zato, da bo imel »sit trebuh«, zadovoljene telesne potrebe, ne bo živel polnega življenja, ker to njegove duše ne nasičuje. S tem zapostavlja svoji notranji del osebnosti, dušo, ki je hrana ne more nikoli resnično osrečevati. Če torej želimo dvigniti kakovost našega življenja, zaživeti polnost življenja, je edina pot, da se začnemo hraniti z besedami Boga. Brez te »hrane« ne moremo priti do polnosti življenja. 

Katoličani imamo izjemen privilegij, saj nas Bog hrani, poleg vsakdanjega kruha za telo, še s svojimi besedami ter telesom in krvjo svojega Sina, Jezusa Kristusa. Brez tega ni polnosti življenja za človeka. 

Tečaj figulus resnično pomaga in pripomore k temu, da tedensko, poleg evharistije, hranimo svojo dušo s sočnimi jedmi – besedami Boga.

Lahko ga vodimo tudi v vaši župniji. Za začetek mora biti vsaj 5 udeležencev in največ 8. Lahko ga pridemo predstaviti tudi vašemu župnijskemu občestvu. 

Prijava

Poglejmo si na kratko, za kakšno metodo gre:

1. Korak se imenuje BRANJE, ko počasi beremo določen svetopisemski tekst, da ga lahko z zaprtimi očmi vizualiziramo (si ga predstavljamo in spremljamo dogajanje). Tudi branja se moramo naučiti, saj je potrebno brati v tonu in hitrosti kot to lahko spremlja npr. 8 letni otrok. Besedo je potrebno »videti« in doživeti.

2. Korak smo poimenovali PRIPOVEDOVANJE. V tem koraku se moramo naučiti poslušati in čim bolj podrobno pripovedovati in obnoviti slišani odlomek. Vsaka beseda Svetega pisma je pomembna, je seme, ki ga Sejalec vrže in pada proti tlom. To seme vsebuje v sebi življenje in želi pasti v odprto, rodovitno zemljo. Vsaka beseda je na določenem mestu z namenom, zato je prav, da poznamo tudi podrobnosti.

3. Korak je MEDITACIJA. Na tem mestu si najprej postavljamo vsa mogoča vprašanja, ki nam pridejo na pamet. Pri tem nam lahko pomaga misel, kaj bi nas ob tem odlomku spraševali 6., 7., ali 8. let stari otroci. V tem koraku ni cilj, da dobimo vse odgovore, ampak, da zastavljamo prava vprašanja. Od najbolj osnovnih do bolj konkretnih in globljih. Učimo se pristopati k Bogu in njegovi besedi kot otroci, ki so polni vedoželjnosti, radovednosti, vprašanj, zanimanja. Jezus nas spodbuja, naj postanemo kot oni (prim. Mt 18,3). Voditelj pomaga udeležencem pri postavljanju dobrih vprašanj za osebno premišljevanje, po podelitvi pa pomaga pri odgovarjanju na najbolj bistvena v vezi z odlomkom, če je potrebno.

Bistvo meditacije je, da najprej razmišljamo o tekstu na intelektualen način. Ko izgubimo vse ideje in utihnemo, takrat nastopi Sveti Duh. Ideje in misli, ki jih dobimo v tem trenutku, so sad delovanja Svetega Duha. Na ta način se bomo v življenju naučili prepoznavati vzgibe Svetega Duha.

4. Korak je v tem, DA SE OBRNEMO K JEZUSU, da vso pozornost usmerimo Nanj. V tem trenutku smo povabljeni, da izpovemo v svojem srcu Jezusu enega ali največ tri stavke (notranja molitev). Torej, kaj je tisto, kar lahko na podlagi teksta rečemo Jezusu. Morda je to le namig in začudenje, saj do sedaj nismo poznali Jezusa v tem pogledu.

5. Korak je PODELITEV IZKUŠNJE Z DRUGIMI člani v skupini. Drug drugemu povemo do katerih spoznanj in dilem smo prišli pri meditaciji. Če se nas neka beseda iz teksta dotakne in jo nosimo v svojem srcu, je to rhema (beseda srca), logos pa je zapisana beseda v Svetem pismu. Pri meditaciji prehajamo iz vere razuma (iz logosa) v vero srca (rhema), kar v tem koraku delimo z drugimi. Na besedah srca (rhema) sedaj stojimo in se vedno bolj dvigamo k Jezusu.

6. Korak je MOLITEV NA PODLAGI SPOZNANJ. V teh spoznanjih in prošnjah se obrnemo k Bogu, kar je molitev.

7. Korak je na koncu, ko MOLIMO DRUG ZA DRUGEGA. Ta molitev je zelo dragocena, saj je na podlagi izkušnje živega srečanja z Njim.

V čem je posebnost tečaja spoznavanja Boga (figulus)?

  • omogoča konkretno spoznavanje Boga po Jezusu in samega sebe za duhovno in osebnostno rast
  • omogoča srečevanje z Bogom preko njegove Besede
  • ob premišljevalni molitvi se udeleženci (na)učijo tudi molitve v srcu
  • Obe sta najpomembnejši za duhovno in osebnostno rast.
  • Posameznik v družbi bratov in sester napreduje v osebni in skupni molitvi, v duhovni in osebnostni rasti

Posameznik ob Bogu spoznava tudi sebe in človeško naravo kot tako, ranjeno in ozdravljeno, saj preživlja čas v navzočnosti Njega, ki je »Luč, ki razsvetljuje vsakega človeka« (Jn 1,9)

Tečaj Figulus ponuja vernikom, kristjanom in vsem iskalcem Resnice (doživljenjski) tečaj, na katerem se posameznik uči brati, poslušati Božjo besedo, uči se notranje in premišljevalne molitve (prim. KKC 2705-2724), da bi ob zakramentalnem življenju rojeval polnost sadov krščanskega življenja. 

Pričevanja udeležencev

»Tečaj figulus mi je všeč zato, ker se mi zdi metoda študija Svetega pisma drugačna in sveža. Velikokrat mi Božja beseda spregovori in odgovori na mojo trenutno življenjsko situacijo. Zelo me obogati razmišljanje mojih sošolk in sošolcev, velikokrat si zaupamo tudi zelo osebne izkušnje. Pravi biser pa je naš voditelj, ki nam odpira nove vidike Besede in vedno z duhovno odprtostjo in občutkom za nas tečajnike vsako srečanje pelje in pripelje do konca z molitvijo! Vsak teden komaj čakam na torek, ko imamo srečanje!« (V.R.)

»Tečaj figulus je, za mene, češnja na smetani, v smislu duhovnega napredovanja. Sveto Pismo postane, preko tega tečaja, resnično živa Božja Beseda... in skupina je čudovita, kjer je vsak 'tečajnik' brat, sestra v medsebojni duhovni povezanosti ... Hvala Bogu, da me je pripeljal na tečaj figulus« (V.S.)

»Tečaj figulus ti postavi tvojo sliko o tem, kdo Jezus Kristus je, 'na glavo'. Odkrivaš ga na novo, ko si dovoliš, da ignoriraš, kar 'misliš, da veš' - šele takrat ti sam svetopisemski tekst spregovori na novo in na polno. Figulus mi je najljubša in najboljša metoda za srečanje z Njim preko zapisane besede« (M.K.)

»Tečaj figulus mi je všeč, ker oblikuje moje srce, ne da bi jaz sploh to vedela oz. imela kakšno znanje Svetega pisma. Vse kar naredim je to, da v torek, ko je tečaj figulusa, pridem v prostore tečaja in pustim Svetemu Duhu, da deluje. Na tečaj velikokrat pridem žalostna, polna skrbi, zmedena, utrujena od obveznosti... odhajam polna notranjega spoznanja in veselja. Dobim krila. Kot bi popila red bull. Všeč mi je tudi vodenje, ker naš vodja, daje prednost Svetemu Duhu in je del nas. Najlepša je molitev ob koncu srečanja, kjer s posebnim občutkom, vodja tečaja, poveže nas, vse naše najbližje, in tiste, ki nas prosijo za molitev, z našim Stvarnikom. Torej v torek nima nič prednosti pred tečajem in ni nobenih izgovorov. Komaj ČAKAM« (L.Š.)

2.6.2017

Tečaj Figulus (lat. lončar)

- celoživljenjski tečaj spoznavanja Boga in srečevanje z Njim prek Njegove besede

Ljudje si želimo, da nas Bog posluša, ko ga česa prosimo. Smo kdaj razmišljali, da si tudi On želi, da ga poslušamo?

Kaj je pomembneje, da nas On posluša ali mi Njega?

Ali veš, da je največja želja Boga, da bi ga spoznavali? Si ga želiš spoznavati takšnega, kot je?

Bi se rad Bogu približal? Si želiš doživeti Njegovo bližino? Bi se rad naučil, kako vstopati v Božjo bližino, navzočnost?

Se zavedaš, koliko koristi ti prinaša dobra molitev?

Ali veš, da premišljevalna molitev prinaša največ koristi/sadov tistemu, ki moli? Bi se je rad naučil?

Si želiš bolje razumeti evangelije in sploh Sveto pismo?

Ali veš, da je nepoznavanje Svetega pisma povezano z nepoznavanjem Kristusa?

Bi rad spoznal, se naučil in prakticiral notranjo molitev – molitev v srcu in krščansko meditacijo?

Se zavedaš, da lahko resnično rasteš le ob druženju z besedami Boga, kjer odkrivaš in spoznavaš Boga in sebe v realni luči? Edinole Sveto pismo kot ›reflektor‹ razkriva realnost človeške narave.

Ali veš, da je čas z Božjo besedo nujno potreben za osebnostno in duhovno rast?

Se zavedaš, da so besede, zapisane v Svetem pismu, kakor semena polnosti življenja, ki jih v nas ›meče‹ Bog, ko ga pozorno poslušamo?

Če je tvoj odgovor da, dobrodošel. Prijaviš se lahko na info@kerigma.si. Levo zgoraj so PROSTI TERMINI na območju Ljubljane.

Zagotavljamo ti, da boš na tečaju Figulus resnično rastel v odnosu z Bogom, v odnosu do sebe in do sočloveka; resnično boš ob druženju z Bogom in njegovo besedo rastel kot človek in prihajal do mnogih spoznanj, ki dvigajo kvaliteto življenja ter vodijo v polnost življenja, katero nam podarja Jezus.

Tečaj Figulus - tečaj spoznavanja Boga in srečevanje z Njim prek Besede

Si resnično želiš naučiti moliti – se srečevati in graditi svoj odnos z živim Bogom? Molitev je srečanje človeka z Bogom. To je srečanje celotnega človeka z Bogom, srečanje, ki izpolnjuje, osvobaja, zdravi, usmerja, dviga, tolaži, pomirja, razveseljuje, krepča ... Molitev je proces, po katerem človek postaja svet (celovit – vcepljen/vsajen v Boga). Molitev je mnogo več od izgovarjanja naučenih besed in formul. Molitev je naš odnos z Jezusom oziroma Troedinim Bogom.

Kako ta odnos ohranjati in poglabljati?

Največja Božja želja je, da bi ga spoznavali (prim. 1 Tim 2,4; Jn 17,3). V tem je človekova največja sreča, saj spoznava Tistega, ki more potešiti njegova največja in najgloblja hrepenenja. Človek preko spoznavanja Boga spoznava tudi sebe – v realni luči. To mu najbolj pomaga pri duhovni in osebnostni rasti. Boga spoznavamo po Jezusu, o Njem pa beremo v Svetem pismu: kakšen je, kaj je počel, o čem je govoril, kako je ravnal v različnih situacijah, kaj je učil, kako je ozdravljal, opogumljal, opominjal, odpuščal …

Če želimo z Jezusom vstopiti v oseben odnos, ga moramo spoznati in doživeti v srečanju. Najbolje ga spoznavamo preko Svetega pisma, ker je tam najbolj natančno opisan. Sv. Hieronim je zapisal: »Nepoznavanje Svetega pisma je nepoznavanje Kristusa.« Iz tega sledi, da Boga ne moremo spoznavati, če ne beremo njegovih besed. Ne moremo reči, da ljubimo Boga, če nimamo časa brati pisem, ki nam jih je dal. Če ljubimo Boga, bomo ljubili tudi njegovo besedo. Ko molimo, nas Bog posluša. Ko beremo Sveto pismo, poslušamo Boga. Smo kdaj pomislili, kaj je pomembneje: da nas Bog posluša ali da mi poslušamo Boga?

Dogaja se nam, da mislimo, da Jezusa/Boga poznamo »dovolj«, ali da ni nobene potrebe, da bi ga spoznavali bolj in bolj. S tem se odtegnemo, prikrajšamo za številne milosti, blagoslove, neprecenljiva spoznanja, ki nam jih Jezus podarja preko svoje besede, kjer razodeva, kdo je pravzaprav Bog in kdo človek. Zaradi »nezainteresiranosti« spoznavanja Jezusa ne morem(o) duhovno in osebnostno rasti, napredovati. Ko si vzamemo čas Zanj, ne le za zahvaljevanje, slavljenje, prošnje..., ampak tudi za branje, poslušanje in premišljevanje njegove besede/nauka, slednje je ključno za duhovno rast, se srečujemo z Njim in ga moremo globlje in globlje spoznavati, doživljati. Posledično se kristjanovo življenje začne spreminjati. Postaja rodovitnejše (gl. KKC 2705+), polnejše, kvalitetnejše. Tu se namreč na poseben način srečujemo z Njim in ga spoznavamo takšnega kot je, ne takšnega kot mislimo, da je. Ker nam v našem duhovnem življenju pogosto »manjka« tovrstnega druženja z Njim, Jezusa posledično površno poznamo. O njem imamo neko vedenje, »predstave« (kdo naj bi On bil), za katere ni samoumevno, da so bolj ali manj »pravilne«, saj jih mnogi kristjani ne soočamo/primerjamo z razodetjem, evangelijem. V dobi informacij lahko zasledimo številne izkrivljene informacije o Jezusu. Ne zavedamo se, da nas napačne, površne, plitke predstave, držijo v zmoti in posledično ovirajo osebnostno ter duhovno rast. Nezanimanje, nezainteresiranost za spoznavanje Boga, ki nam je prinesel »zmagoslavno, rešenjsko, lepo, dobro novico«, nas prikrajša za neprecenljiva spoznanja, milosti, darove.

Božja beseda namreč razodeva, razkriva, odkriva tako Boga kot tudi človeka. Človeka, ranjeno Božjo podobo, želi ozdraviti in spremeniti, preobraziti v Kristusovo podobo. Zato se tečaj imenuje figulus (lončar), saj nas Bog želi (pre)oblikovati iz »starega človeka« (Ef 4,22) v »novega« (Ef 2,15), kakor lončar »popravlja«, preoblikuje izdelek iz gline. Jezusa, Boga nikakor ne moremo spoznavati, če ne prebiramo, poslušamo, premišljujemo Njegove besede. Skladno s tem zatrjuje tudi KKC: »Kristjan mora redno premišljevati, sicer je podoben prvim trem tlom iz prilike o sejalcu (prim. Mr 4,4-7.15-19). Krščanska molitev si prizadeva v prvi vrsti za premišljevanje 'Kristusovih skrivnosti'« (KKC 2707-2708).

Brez premišljevanja Kristusovih skrivnosti smo torej podobni »prvim trem tlom« (prim. Mr 4,4-7.15-19), za katera Jezus pravi, da ne (ob)rodijo nobenih sadov, da so nerodovitna. Iz tega sledi, da kristjan zaradi umanjkanja premišljevalne molitve, ne more obroditi polnosti sadov krščanskega življenja, saj nas »premišljevanje tistega, kar beremo, vodi do tega, da si to prisvojimo, ko to soočimo s samim seboj« (KKC 2706).

Tečaj figulus nedvomno spada med najboljše tečaje za duhovno in osebnostno rast. Zakaj? Ker so v zapisani besedi Boga navzoči nešteti koristni nasveti in odgovori na najpomembnejša življenjska vprašanja. Tam se osebno srečujemo z Njim, ki se nam razodeva in nam odkriva resnico življenja. Tam tudi spoznavamo sebe v realni luči, kar je pogoj za rast in napredek. Bolj ko človek spoznava Boga, tem bolj njegovo življenje postaja kvalitetnejše, mirnejše, polnejše, tudi sredi vsakdanjih stisk in preizkušenj. V življenju posameznika se tako začne uresničevati Jezusova trditev: »Prišel sem, da bi imeli življenje in ga imeli v polnosti, (iz)obilju« (prim. Jn 10,10).

Tečaj je namenjen tistim, ki se še nikoli niso srečali z Božjo besedo kot tudi tistim, ki se z njo že dlje časa ukvarjajo. Z veseljem bi tečaj predstavili tudi v vaši župniji in ga, v kolikor bi se odločili, tudi vodili. Število udeležencev je najmanj 6 in največ 8.

Ta metoda vključuje naslednje korake: branje izbranega odlomka, pripovedovanje, meditacija, molitev v srcu, medsebojna podelitev izkušnje v skupini, sklepna molitev in nazadnje še molitev drug za drugega.

Srečanje traja 2. uri, število udeležencev v skupini je omejeno na 8. Potrebna je predhodna prijava za posamezno skupino.

Pričevanja udeležencev: 

»Tečaj figulus mi je všeč zato, ker se mi zdi metoda študija Svetega pisma drugačna in sveža. Velikokrat mi Božja beseda spregovori in odgovori na mojo trenutno življenjsko situacijo. Zelo me obogati razmišljanje mojih sošolk in sošolcev, velikokrat si zaupamo tudi zelo osebne izkušnje. Pravi biser pa je naš voditelj, ki nam odpira nove vidike Besede in vedno z duhovno odprtostjo in občutkom za nas tečajnike vsako srečanje pelje in pripelje do konca z molitvijo! Vsak teden komaj čakam na torek, ko imamo srečanje!« (V.R.)

»Tečaj figulus je, za mene, češnja na smetani, v smislu duhovnega napredovanja. Sveto Pismo postane, preko tega tečaja, resnično živa Božja Beseda... in skupina je čudovita, kjer je vsak 'tečajnik' brat, sestra v medsebojni duhovni povezanosti ... Hvala Bogu, da me je pripeljal na tečaj figulus« (V.S.)

»Tečaj figulus ti postavi tvojo sliko o tem, kdo Jezus Kristus je, 'na glavo'. Odkrivaš ga na novo, ko si dovoliš, da ignoriraš, kar 'misliš, da veš' - šele takrat ti sam svetopisemski tekst spregovori na novo in na polno. Figulus mi je najljubša in najboljša metoda za srečanje z Njim preko zapisane besede« (M.K.)

»Tečaj figulus mi je všeč, ker oblikuje moje srce, ne da bi jaz sploh to vedela oziroma imela kakšno znanje o Svetem pismu. Vse kar naredim je to, da v torek, ko je tečaj figulus, pridem v prostore tečaja in pustim Svetemu Duhu, da deluje. Na tečaj velikokrat pridem žalostna, polna skrbi, zmedena, utrujena od obveznosti... odhajam pa polna notranjega spoznanja in veselja. Dobim krila. Kot bi popila red bull. Všeč mi je tudi vodenje, ker naš vodja, daje prednost Svetemu Duhu in je del nas. Najlepša je molitev ob koncu srečanja, kjer s posebnim občutkom, vodja tečaja, poveže nas, vse naše najbližje, in tiste, ki nas prosijo za molitev, z našim Stvarnikom. Torej v torek nima nič prednosti pred tečajem in ni nobenih izgovorov. Komaj ČAKAM« (L.Š.)

© kerigma. Spletna trgovina Shopamine. Nastavitve piškotkovMoji podatki

Na spletni strani kerigma poleg obveznih piškotkov uporabljamo še analitične in oglaševalske piškotke ter piškotke družbenih omrežji.

V kolikor s tem soglašate, vas prosimo da kliknete na gumb POTRJUJEM. Za natančen opis in nastavitev rabe posameznih piškotkov, kliknite na gumb NASTAVITVE PIŠKOTKOV.

Nastavitve piškotkov
×
Upravljanje s piškotki na spletnem mestu kerigma
Obvezni piškotki

so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje. Za njihovo uporabo nismo dolžni pridobiti soglasja.

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

1. Splošno o piškotkih 1.1. Kaj so piškotki

Piškotki so male besedilne datoteke, ki jih večina sodobnih spletnih mest shrani v naprave uporabnikov, torej oseb, ki s svojimi napravami katerimi dostopajo določene spletne strani na internetu. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnika, saj lahko v brskalniku, ki ga uporabnik uporablja, hranjenje piškotkov omeji ali onemogoči.

Tudi ob obisku spletne strani in njenih podstrani, ter ob izvajanju operacij na strani, se na vaš računalnik, telefon oziroma tablica, samodejno oziroma ob vašem izrecnem soglasju namestijo določeni piškotki, preko katerih se lahko beležijo različni podatki.

1.2. Kako delujejo in zakaj jih potrebujemo?

Vsakemu obiskovalcu oziroma nakupovalcu je ob začetku vsakokratne uporabe spletne trgovine dodeljen piškotek za identifikacijo in zagotavljanje sledljivosti (t.i. "cookie"). Strežniki, ki jih podjetju nudi podizvajalec, samodejno zbirajo podatke o tem kako obiskovalci, trgovci oziroma nakupovalci uporabljajo spletno trgovino ter te podatke shranjujejo v obliki dnevnika uporabe (t.i. »activity log«). Strežniki shranjujejo informacije o uporabi spletne trgovine, statistične podatke in IP številke. Podatke o uporabi spletne trgovine s strani nakupovalcev lahko podjetje uporablja za anonimne statistične obdelave, ki služijo izboljševanju uporabniške izkušnje in za trženje izdelkov in/ali storitev preko spletne trgovine.

Posredno in ob pridobitvi soglasja, lahko spletna trgovina na napravo obiskovalca oziroma nakupovalca shrani tudi piškotke zunanjih storitev (npr. Google Analytics) ki služijo zbiranju podatkov o obiskih spletnih mestih. Glede zunanjih storitev veljajo pravilniki in splošni pogoji o obdelovanju osebnih podatkov, ki so dostopni na spodnjih povezavah.

2. Dovoljenje za uporabo piškotkov

Če so vaše nastavatitve v brskalniku s katerim obiskujete spletno mesto takšne, da sprejemajo piškotke, pomeni, da se z njihovo uporabo strinjate. V primeru, da ne želite uporabljati piškotkov na tem spletnem mestu ali jih odstaniiti, lahko postopek za to preberete spodaj. Toda odstranitev ali blokiranje piškotkov lahko rezultira v neoptimalnem delovanju tega spletnega mesta.

3. Obvezni in neobvezni piškotki ter vaše soglasje 3.1. Podjetje za uporabo obveznih piškotkov ni dolžno pridobiti vašega soglasja (obvezni piškotki):

Obvezni piškotki so piškotki, ki so nujno potrebni za pravilno delovanje spletne strani in brez njih prenos sporočil v komunikacijskem omrežju ne bi bil mogoč. Ti piškotki so prav tako potrebni, da vam v podjetju lahko ponudimo storitve, ki so na voljo na naši spletni strani. Omogočajo prijavo v uporabniški profil, izbiro jezika, strinjanje s pogoji in identifikacijo uporabnikove seje.

3.2. Piškotki, ki niso nujni z vidika normalnega delovanja spletne strani, in za katere smo dolžni pridobiti vaše soglasje (neobvezni piškotki):

Analitični piškotki

Ti piškotki nam pomagajo razumeti, kako naši obiskovalci uporabljajo našo spletno stran. S pomočjo njih izboljšujemo uporabniško izkušnjo in ugotavljamo zahteve in trende uporabnikov. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Oglaševalski piškotki

Vtičniki in orodja tretjih oseb, uporabljeni kot piškotki, omogočajo delovanje funkcionalnosti, pomagajo analizirati pogostost obiskovanja in način uporabe spletnih strani. Če se z uporabo teh posameznik ne strinja, se piškotki ne bodo namestili, lahko pa se zgodi, da zato nekatere zanimive funkcije posameznega spletnega mesta ne bodo na voljo. Te piškotke uporabljamo le, če ste s tem izrecno soglašali.

Piškotki družbenih omrežij

Omogočajo zagotavljanje vsebin za objavo v socialnih omrežjih in si zabeležijo vaše odločitve, da lahko zagotavljajo bolj osebno in izboljšano uporabniško izkušnjo. Te piškotke uporabljamo le, če ste ob uporabi spletnih strani prijavljeni v uporabniški račun Twitter, Facebook oziroma Google.

5. Kako upravljati s piškotki?

S piškotki lahko upravljate s klikom na povezavo "Nastavitve piškotkov" v nogi spletne strani.

Nastavitve za piškotke pa lahko nadzirate in spreminjate tudi v svojem spletnem brskalniku.

V primeru, da želite izbrisati piškotke iz vaše naprave, vam svetujemo, da se držite opisanih postopkov, s tem pa si boste najverjetneje omejili funkcionalnost ne samo našega spletnega mesta, ampak tudi večino ostalih spletnih mest, saj je uporaba piškotkov stalnice velike večine sodobnih spletnih mest.